کمیته اجرایی

وظیفه کمیته اجرایی طراحی، برنامه‌ریزی و اجرای امور اجرایی کنگره از مرحله فراخوان تا انتشار مجموعه مقاله‌ها و نشست‌های کنگره است. این کنگره در ارتباط نزدیک با کمیته راهبری کنگره و کمیته علمی  کار خود را دنبال می‌کند و با کمیته‌های ارزیابی و انتشارات انجمن نیز در ارتباط است.

 وظایف

کارهایی که در این کمیته انجام می‌شود همه جنبه اجرایی دارد. محتوایی که از کمیته علمی، کمیته راهبری کنگره و یا هیئت مدیره (همچون تصویب محتوای فراخوان) تهیه می‌شود به این کمیته ارائه می‌شود.

  •  پیش از برگزاری

۱) برنامه‌ریزی اجرایی؛

۲) تهیه پوستر فراخوان؛

۳) اطلاع‌رسانی و تبلیغات؛

۴) انجام امور مربوط به پذیرش؛

۵) انجام امور مربوط به ثبت نام؛

۶) انجام امور مربوط به فضا و تجهیزات؛

۷) انجام امور مربوط به پذیرایی؛

۸ برنامه‌ریزی برای عکاسی، صدابرداری و فیلمبرداری (مستند سازی کنگره)؛

۹) پیگیری برای جذب حامی مالی و معنوی؛

۱۰) طراحی، بارگزاری اطلاعات، به‌روز رسانی و نگهداری وب‌سایت کنگره؛

۱۱) انتشار چکیده‌نامه؛

۱۲) تنظیم برنامه برگزاری و جدول برنامه‌ها؛

۱۳) انتشار جدول برنامه‌ها و بروشور انجمن برای پخش در روزهای برگزاری کنگره ؛

۱۴) آماده کردن تابلوهای راهنما برای کنگره و نشست‌ها؛

۱۵) آماده کردن تابلوهای خیر مقدم و تابلوهای هدایت کننده به تالارها و کارگاه‌ها و پوسترها.

  • هنگام برگزاری

۱)      اجرای ارزیابی علمی و عمومی؛

۲)      توزیع محتوای علمی کنگره (چکیده‌نامه و جدول برنامه‌ها)؛

۳)      پذیرایی‌های بین نشست‌ها ؛

۴)      پذیرایی نهار؛ و نهار

۵)      ) مستندسازی (عکاسی، فیلمبرداری و ضبط صدا)؛

۶)      تماس با مطبوعات و به‌روزنگهداشتن وب‌سایت و دادن اطلاعات و اخبار روز؛

۷)      پخش آنلاین (در صورت لزوم)؛

۸)      ثبت‌نام حضوری؛

۹)      صدور گواهی شرکت؛

۱۰)  برنامه‌ریزی برای اعطای جوایز؛

۱۱)  برنامه‌ریزی برای تشکر و قدردانی‌ از افراد (اختتامیه کنگره)؛

۱۲)  برنامه‌ریزی برای تسهیل ایاب و ذهاب افراد؛

۱۳)  برنامه‌ریزی برای امکانات رفاهی برای شرکت‌کنندگان.

  •  پس از برگزاری

۱)      پیگیری ارسال گواهی‌ها؛

۲)      تسویه حساب‌های مالی؛

۳)      پیاده‌سازی محتوای کنگره (سخنرانی‌ها، نشست‌ها و غیره)؛

۴)      انتشار محتوای کنگره؛

۵)      ایجاد پایگاهی برای عکس‌ها و فیلم‌های کنگره؛

۶)      ایجاد پایگاهی از فایل‌های صوتی نشست‌ها‌ و سخنرانی‌ها؛

۷)      تهیه نسخه با کیفیت از عکس‌ها، فایل‌های صوتی و تصویری کنگره (برای آرشیو دفتر انجمن).

 

 کارگروه‌ها

کمیته اجرایی دربرگیرنده کارگروه‌های زیر است:

–     کارگروه مالی و جذب حامی؛

–     کارگروه مستندسازی.

آخرین اخبار