آینده کتابخانه ملی ایران در کنگره پنجم مورد بررسی قرار خواهد گرفت: گزارشی از نخستین پیش‌نشست

 

نخستین پیش‌نشست پنل آینده کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران صبح روز شنبه ۴ آبان ماه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در دفتر برنامه‌ریزی و مدیریت کتابخانه ملی ایران برگزار شد. این نشست با حضور دکتر زنده‌دل، مدیر کل برنامه‌ریزی و مدیریت، دکتر نشاط و دکتر نجفقلی‌نژاد (اعضای هیات علمی علم اطلاعات و دانش‌شناسی)، مهندس شهرابی، خانم چیذری، خانم محمدی، خانم پاسیار، مهندس بهرامی، آقای بختیاری، خانم آخوندی و خانم معماری برگزار شد. در این نشست هر کدام از اعضای جلسه درباره محورهایی که قرار است در پنل اصلی به آنها پرداخته شود، نظرات خود را مطرح کردند. ترکیب اعضای پنل هم با اتفاق نظر اعضای جلسه مورد بررسی مجدد قرار گرفت و قرار شد یکی از متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی کتابخانه ملی در این پنل حضور داشته باشند. درباره کارگروه‌های تدوین سند تحول با رویکرد آینده‌نگاری در کتابخانه ملی ایران و حضور فعال آنان در نشست اصلی هم نکاتی بیان شد و مقرر شد در پیش نشست دوم هر کدام از کارگروه‌ها به ارائه ده دقیقه‌ای از ماحصل کارگروه خود اقدام نمایند. مقرر شد هفته آینده پیش نشست دوم و رسمی‌تری از این پنل با اطلاع‌رسانی قبلی تشکیل گردد.

آخرین اخبار