نخستین کنگره سالانه متخصصان علوم اطلاعات

عنوان: نخستین کنگره سالانه متخصصان علوم اطلاعات ایران

دبیر علمی: دکتر ابراهیم افشار

دبیر اجرایی: سید ابراهیم عمرانی

  • نشست‌ها:

-مراسم افتتاحیه

-سخنرانی‌های کلیدی:

  • مدیریت خلاق در مراکز اطلاعات/ دکتر محمد ایوبی اردکانی
  • مفهوم‌سازی یکپارچه از محتوا در جامعه اطلاعاتی/ دکتر پیام حنفی‌زاده
  • کتابخانه‌ها و کاربران امروزی: تغییرها و اقدام‌ها/ دکتر حمیدرضا جمالی مهموئی

-نشست اول: مسائل شغلی کتابداران و اطلاع‌رسانان: انگیزش شغلی کتابداران

 اعضای نشست
مقطع تحصیلی
پست یا مرتبه دانشگاهیسازمان متبوعه
پروانه مدیرامانیکارشناس­ ارشدمدیر کتابخانهعلوم پزشکی مشهد
مهرناز خراسانچیدکتریرئیس کتابخانهحسینیه ارشاد
گیتی حیدریکارشناسی ­ارشدرئیس کتابخانهبانک مرکزی
خانم خزاییکتابدارنهاد کتابخانه
مهتا باصفاکارشناس­ ارشدکارمند کتابخانهکتابخانه ملک
حسین قلاوندرئیس کتابخانهسازمان فرهنگی هنری شهرداری
علی لفطهکارشناس ­ارشدمعاون کتابخانه مرکزیپردیس دانشگاه تهران

-نشست دوم: مسائل دانشجویان و دانش‌آموختگان: موازنه کمیت و کیفیت در آموزش: فرایند و برآیند

 اعضای نشستمقطع تحصیلیپست یا مرتبه دانشگاهیسازمان متبوعه
مهدی رحمانیدانشجوی دکتریدبیر اتکااتحادیه انجمن‌های علمی
رحمت الله فتاحیدکتریاستاددانشگاه فردوسی
داریوش مطلبیدکتریدانشیارآزاد واحد علوم تحقیقات
داریوش علیمحمدیدکتریاستادیاردانشگاه خوارزمی
سیامک محبوبدانشجوی دکتریدانشجوی دکترینهاد کتابخانه­های عمومی

-نشست سوم: بررسی تجربه‌های بومی در زمینه ارزیابی و عملکرد و استاندارد سازی: ارزیابی کیفیت خدمات اطلاعاتی و کتابخانه‌ای و تجربه‌های بومی

 اعضای نشستمقطع تحصیلیپست یا مرتبه دانشگاهیسازمان متبوعه
فرامرز مسعودیکارشناس‌ارشدمشاور سیستم­های مدیریت کیفیتشرکت ملی فولاد ایران
عصمت مومنیدکتریاستادیاردانشگاه علامه
حمزه ­علی نورمحمدیدکتریاستادیاردانشگاه شاهد
محمدکریم صابریدکتریرئیس اداره استانداردنهاد کتابخانه­های عمومی
میترا صمیعیدکتریاستادیاردانشگاه علامه

-نشست چهارم: مسائل فن‌آوری اطلاعات در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی: بهره‌گیری از فن‌آوری در کتابخانه‌ها

 اعضای نشستمقطع تحصیلیپست یا مرتبه دانشگاهیسازمان متبوعه
مهدی علیپور حافظیدکتریعضو هیئت علمیدانشگاه علامه
حسن باقریکارشناس­ ارشدبرنامه­ نویس ارشدپارس­آذرخش
فاطمه شبیریراهبر برنامه کتابداری مرکز انفورماتیکدانشگاه تهران
بهرام نجفیکارشناس ­ارشدبرنامه­ نویس ارشدنوسا
محمد نعیم­آبادیکارشناس­ ارشدراهبر وب­سایت کتابخانه مرکزیآستان قدس رضوی

-نشست پنجم: مدیریت کتابخانه‌های دانشگاهی: کتابخانه‌های دانشگاهی و مدیریت تغییر، طراحی خدمات نوین

 اعضای نشستمقطع تحصیلیپست یا مرتبه دانشگاهیسازمان متبوعه
مجید صمیمی ­نژادکارشناس­ ارشدمعاون کتابخانه مرکزیدانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
مهری پریرخدکتریاستاددانشگاه فردوسی
زویا آبامدکتریاستادیاردانشگاه الزهرا
مریم اسدیدکتریمعاون کتابخانهدانشگاه شریف
معصومه نیک­ نیادانشجوی دکتریدانشجوی دکتریدانشگاه خوارزمی
پروانه مدیرامانیکارشناس ­ارشدمعاون کتابخانهدانشگاه علوم پزشکی مشهد

-نشست ششم: مسائل سازماندهی و دسترس‌پذیری اطلاعات در ایران: مبرم‌ترین مسائل روز سازماندهی منابع در کتابخانه‌های ایران

 اعضای نشستمقطع تحصیلیپست یا مرتبه دانشگاهیسازمان متبوعه
رحمت الله فتاحیدکتریاستاددانشگاه فردوسی
ملیحه درخوشدانشجوی دکتریمدیر بخش سازماندهیدانشگاه تهران
خانم هاشمیبخش پردازشکتابخانه ملی
مهدی حسینیکارشناس ­ارشدمسئول بخش سازماندهینهاد کتابخانه­ های عمومی
محسن حاجی­ زین العابدینیدکتریاستادیاردانشگاه شهید بهشتی
سید مهدی طاهریدکتریاستادیاردانشگاه علامه
شعله ارسطوپوردکتریاستادیارفردوسی
فاطمه پازوکیدانشجوی دکتریدانشجوی دکترینهاد کتابخانه ­های عمومی

-نشست هفتم: مدیریت کتابخانه‌های عمومی: ساختار سازمانی کتابخانه‌های عمومی در ایران: تمرکز تا کجا؟

 اعضای نشستمقطع تحصیلیپست یا مرتبه دانشگاهیسازمان متبوعه
ابراهیم افشار زنجانیدکتریاستاددانشگاه اصفهان
نوش‌آفرین انصاریکارشناس ­ارشددبیر شواری کتاب کودکشورای کتاب کودک
مهدی شقاقیدکتریاستادیاردانشگاه شهید بهشتی
علی ناصریکارشناس ارشدمشاور مدیرکلنهاد کتابخانه­ های عمومی
سیروس امیدی­فررئیس کتابخانه عمومیکتابخانه عمومی خمینی ­شهر
مهرناز خراسانچیکارشناس ارشدرئیس کتابخانه عمومیحسینیه ارشاد

-نشست هشتم: مسائل علم‌سنجی و رتبه‌بندی دانشگاه‌ها: علم‌سنجی و نظام رتبه‌بندی بومی

 اعضای نشستمقطع تحصیلیپست یا مرتبه دانشگاهیسازمان متبوعه
سعید اسدیدکتریاستادیاردانشگاه شاهد
پیام کبیریدکتریرئیس مرکز توسعهوزارت بهداشت
میترا هاشمی طباطباییکارشناس ارشدرئیس مرکز توسعه علمیمعاونت پژوهش دانشگاه آزاد
شعله ارسطوپوردکتریاستادیاردانشگاه فردوسی

-نشست نهم: کتابداران و کتابخانه‌های دانشگاهی پزشکی: جایگاه حال حاضر کتابداری پزشکی در تصمیم‌گیری بالینی و افق‌های پیش‌رو

 اعضای نشستمقطع تحصیلیپست یا مرتبه دانشگاهیسازمان متبوعه
محبوبه کمالیدانشجوی دکتریکتابداردانشگاه علوم پزشکی ایران
پیام کبیریدکتریرئیس مرکز توسعه و هماهنگیوزارت بهداشت
حمیدرضا برادراندکتریعضو هیئت علمیدانشگاه علوم پزشکی ایران
فریدون آزادهدکتریعضو هیئت علمیدانشگاه علوم پزشکی تهران
لیلا نعمتی انارکیدکتریرئیس کتابخانه مرکزیدانشگاه علوم پزشکی ایران
فرهاد شکرانهدکتریمتخصص اطلاع­رسانیتیم کاکرین از انگلستان

-نشست دهم: سواد اطلاعاتی و توانمندسازی کاربران به عنوان مسئولیت جدید کتابداران: توانمندسازی کاربران، وظایف نوین کتابداران

 اعضای نشستمقطع تحصیلیپست یا مرتبه دانشگاهیسازمان متبوعه
یزدان منصوریاندکتریدانشیاردانشگاه خوارزمی
علی­ حسین قاسمیدکتریاستادیارعلوم پزشکی اهواز
فریبرز خسرویدکتریعضو هئیت علمیکتابخانه ملی
رؤیا پورنقیدکتریعضو هئیت علمیایرانداک

-مراسم اختتامیه

-حواشی کنگره اول

  • کتاب نشست‌های هم‌اندیشی و مقاله‌های نخستین کنگره سالانه متخصصان علوم اطلاعات ایران

 

 

 

 

 

آخرین اخبار