اتمام مهلت ارسال چکیده مقالات کنگره
 

مهلت برای ارسال چکیده‌های مقالات علمی در نخستین کنگره متخصصان علوم اطلاعات تمام شده است.  

برای گزارش تجربه های حرفه ای کتابداران و اطلاع رسانان شاغل در کتابخانه ها و مراکزاطلاع رسانی مهلت تا پایان خرداد تمدید می شود زیرا  دعوت از آنها اخیرا صورت گرفته است

همچنین نتایج داوری چکیده مقالات اول تیرماه ۱۳۹۴ اعلام خواهد شد.

آخرین اخبار