اطلاعیه: نحوه دریافت گواهی های حضور در کنگره پنجم

ثبت نام کنندگان در پنجمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات از امروز یکشنبه ١٣٩٨/٠٩/١٧ می توانند از طریق وارد شدن به این لینک گواهی حضورشان در کنگره را دریافت نمایند.

دبیرخانه کنگره متخصصان علوم اطلاعات

آخرین اخبار