اطلاعیه
تغيير زمان ششمين كنگره متخصصان علوم اطلاعات

کمیته راهبری ششمین کنگره متخصصان اطلاعات، برگزاری این کنگره را که قرار بود ۳ تا ۷ خرداد برگزار شود، به زمان دیگری موکول کرد.
با توجه به شیوع مجدد و موج چهارم همه‌گیری ویروس کرونا در جامعه، کمیته‌های علمی و اجرایی کنگره ششم گزارشی را مبنی بر اختلالات پدید آمده در روند آماده‌سازی و برگزاری کنگره به کمیته راهبری ارائه کردند. این کمیته به دلیل محدودیت‌های موجود از یک سو و حفظ و صیانت از سلامت دست‌اندرکاران و مخاطبان از سوی دیگر، زمان برگزاری کنگره ششم را تا آبان‌ماه ۱۴۰۰ به تعویق انداخت تا در آن سلامت و کیفیت دست‌اندرکاران و برنامه‌های کنگره تضمین شده باشد.
همچنین زمان فراخوان‌های مرتبط، از جمله مقالات، تجربه‌ها و ایده‌ها؛ جوایز ملی و مسابقه دانشجویی کتابخوانی، تمدید شده که به زودی اطلاعات تفصیلی آن برای آگاهی متقاضیان، اعلام خواهد شد.

آخرین اخبار