اعضای کمیته راهبری کنگره ششم متخصصان علوم اطلاعات تعیین شدند

در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۷ هیئت مدیره انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران ، دکتر صمیعی دبیر علمی کنگره ششم، خواستار تعیین اعضای کمیته راهبری کنگره ششم شدند. ایشان اعلام کردند که بر مبنای مفاد نظام‌نامه کنگره، علاوه بر رئیس انجمن، دبیران علمی و اجرائی، سه نفر از اعضای هیئت مدیره و دو نفر از اساتید و صاحب‌نظران باید در ترکیب هیئت مدیره قرار بگیرند. مقرر شد که دکتر علپور حافظی، دکتر افشار، دکتر زره‌ساز، خانم پورحقانی از اعضای هیئت مدیره و دکتر محمدرضا قانع و دکتر مصطفی امینی به عنوان متخصص حوزه تحول دیجیتال و سرکار خانم دکتر فاطمه پازوکی از کمیته روابط بین الملل به منظور ارتباطات بین المللی در ترکیب کمیته راهبری کنگره ششم قرار بگیرند. همچنین مقرر شد تا اعضای کمیته راهبری دیدگاهشان را در رابطه با شعار اصلی کنگره «ما و تحول دیجیتال» و محورهای فرعی آن در اولین جلسه کمیته راهبری بیان کنند.
همچنین مقرر شد که دکتر صمیعی ، دبیر علمی کنگره ششم، متقاضیان دبیری پنل ها را شناسایی ونیز از دبیران کنگره پنجم موافقت و رضایت آنها را برای دبیری پنل های کنگره ششم جویا شوند واز آنها تقاضا شود تا برنامه خود را برای پنل های تخصصی کنگره ارائه دهند.

آخرین اخبار