اعلام زمان و مکان نشست‌های دومین کنگره متخصصان علوم اطلاعات

 

دومین کنگره متخصصان علوم اطلاعات ایران با محوریت موضوعی «دسترسی آزاد به اطلاعات در حقوق شهروندی» ۱۵ و ۱۶ آبان ماه،  در محل تالارهای سه گانه کتابخانه ملی برگزار می‌شود.

علاقمندان می توانند برای شرکت در این کنگره به جدول زمانبندی مراجعه کنند.  همچنین افرادی که امکان حضور در این کنگره را ندارند می توانند به صورت آنلاین در ۶ نشست حضور داشته باشند.

 

علاقمندان به حضور، برای ثبت نام در کنگره به سایت انجمن مراجعه نمایند  و برای حضور آنلاین در کنگره می بایست از طریق سایت آرموک اقدم کنند. 

 

تاریخساعتتالار قلمتالار حکمتتالار فرهنگ
شنبه ۱۵ آبان۹ تا ۱۰:۳۰افتتاحیه  
شنبه ۱۵ آبان۱۱ تا ۱۳نشست افتتاحیه: دسترسی آزاد به اطلاعات از شعار تا واقعیت  
شنبه ۱۵ آبان۱۴ تا ۱۶نشست کتابخانه‌های دانشگاهی: نقش اعضای هیئت علمی در رونق کتابخانه‌های دانشگاهینشست مسایل دانشجویان و دانش آموختگان: با تکیه بر مسایل دانش آموختگاننشست کتابداران و کتابخانه‌های علوم پزشکی: شفاف‌سازی مفهوم کتابدار بالینی
شنبه ۱۵ آبان۱۶ تا ۱۸نشست سازماندهی دانش: چالش‌های ارتقاء کیفیت در سازماندهی اطلاعاتنشست مسایل شغلی کتابداران : فعالیت‌های صنفی و موانع آننشست موزه ها و مسایل آن: موزه ها به عنوان سازمان‌های اطلاع‌رسانی
یکشنبه ۱۶ آبان۸:۳۰ تا ۱۰:۳۰نشست کتابخانه‌های عمومی: توسعه خدمات کتابخانه‌اینشست فناوری و نوآوری: بررسی وضعیت کسب و کارهای محتوا محور ایراننشست کتابخانه‌های کودک و  آموزشگاهی:   نقش کتابدار در این مراکز
یکشنبه ۱۶ آبان۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰نشست مدیریت کیفیت خدمات اطلاعات : استانداردهای خدمات کتابخانه در محیط الکترونیکینشست سواد اطلاعاتی: سواد اطلاعاتی برای ترویج خودتوانمندسازینشست اطلاعات سبز: کتابخانه، مبدائی برای تفکر محیط زیستی
یکشنبه ۱۶ آبان۱۴ تا ۱۶ نشست آرشیوها و مراکز اسنادی:  آرشیو و مسایل آننشست مسایل نشر: چالش‌های نشر تخصصی علم اطلاعات
یکشنبه ۱۶ آبان۱۶ تا ۱۷ اختتامیه و اهداء جوایز و تقدیرنامه‌ها 

 

آخرین اخبار