اعلام نتیجه داوری‌ دستاوردهای ارسالی به پنجمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات ایران

بر اساس اطلاعیه کمیته علمی پنجمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات ایران، نتیجه بررسی اولیه دستاوردهای رسیده به دبیرخانه کنگره مشخص شد. بر این اساس  از میان ۷۰ اثر ارسالی، ۱۰ مقاله، ۱۶ تجربه و ۸ ایده معرفی شده در جدول‌های زیر به شرط انجام اصلاحات داوری برای چاپ در مجموعه مباحث پنجمین  کنگره متخصصان علوم اطلاعات پذیرفته شدند. سایر دستاوردهای ارسالی در فرایند داوری، امتیاز لازم را جهت پذیرش کسب نکردند.

آخرین اخبار