برنامه نشست‌های هم‌اندیشی کنگره اعلام شد

۱. مسائل شغلی کتابداران و اطلاع رسانان:

 عنوان نشست تخصصی: انگیزش شغلی کتابداران

دبیر : پروانه مدیرامانی آموزشگر و مدیر داخلی کتابخانه مرکز دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اعضا:

 • مهرناز خراسانچی  رئیس کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد
 •  گیتی حیدری نماینده کتابخانه های تخصصی رییس گروه کتابخانه بانک مرکزی
 • سرکار خانم خزایی نماینده کتابداران نهاد کتابخانه های عمومی
 • مهتا باصفا رییس اداره کتابخانه و موزه ملی ملک
 •  یوسف سدادی معاون کتابخانه مرکزی دانشگاه گیلان
 •  علی یاوری رئیس واحد برنامه‌ریزی کتابخانه‌های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

۲.مسائل دانشجویان و دانش آموختگان

عنوان نشست تخصصی:  موازنه کمیت و کیفیت در آموزش: فرآیند و برآیند

دبیر: مهدی رحمانی  دبیر اتجادیه انجمنهای علمی دانشجویی

اعضا:

 • دکتر رحمت الله فتاحی معلم دانشگاه فردوسی،
 • ‌دکتر عبدالحسین فرج پهلو استاد دانشگاه شهید چمران اهواز،
 •  ‌دکتر داریوش علیمحمدی استادیار دانشگاه خوارزمی،
 • سیامک محبوب دانشجوی دکتری  علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه خوارزمی

۳. بررسی تجربه های بومی در زمینه ارزیابی عملکرد و استاندارد سازی

عنوان نشست تخصصی: کیفیت خدمات کتابخانه‌ها، تجربه‌های بومی کتابخانه‌های ایران، استانداردهای ضروری حرفه‌ای

دبیر: فرامرز مسعودی کارشناس و پژوهشگر کتابداری و اطلاع‌رسانی، ارزیاب جایزه ملی تعالی سازمانی و دبیر کمیته تدوین استراتژی شرکت ملی فولاد ایران

اعضا:

 • دکتر عبدالحسین فرج‌پهلو عضو هیات علمی و رئیس گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز و رئیس کمیته تخصصی علم اطلاعات و دانش‌شناسی دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی،
 • دکتر عصمت مومنی عضو هیات علمی و رئیس گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی،
 • دکتر محمد صابری رئیس اداره استاندارد نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور

۴. مسائل فناوری اطلاعات در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی

عنوان تخصصی نشست: بهره گیری از فناوری در کتابخانه ها

دبیر: دکتر مهدی علیپور حافظی استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری ایران

اعضا:

 • مهندس حسن باقری برنامه نویس ارشد ، مهندس فاطمه شبیری راهبر برنامه کتابداری مرکز انفورماتیک دانشگاه تهران،
 •  مهندس بهرام نجفی برنامه نویس ارشد شرکت نوسا،
 • محمد نعیم آبادی راهبر وبسایت کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی 

۵. مدیریت کتابخانه های دانشگاهی                                                              

عنوان تخصصی نشست: کتابخانه های دانشگاهی و مدیریت تغییر: طراحی خدمات نوین

دبیر: مجید صمیمی‌نژاد معاون کتابخانه مرکزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

اعضا:

 • دکتر مهری پریرخ استاد دانشگاه فردوسی ،
 • دکتر زویا آبام رئیس کتابخانه مرکزی و استادیار دانشگاه الزهرا ،
 • دکتر مریم اسدی معاون کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شریف،
 •  معصومه نیک نیا مسئول پیشین کتابخانه دیجیتال دانشگاه شهید بهشتی و دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه خوارزمی،
 •  پروانه مدیر امانی آموزشگر و مدیر داخلی کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۶. مسائل سازماندهی و دسترس پذیری اطلاعات در ایران

عنوان تخصصی نشست: مبرم ترین مسایل روز سازماندهی منابع درکتابخانه های ایران

دبیر: دکتر رحمت الله فتاحی معلم دانشگاه فردوسی

اعضا:

 •  ملیحه درخوش مسئول بخش سازماندهی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران و دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه فردوسی، سید مهدی حسینی مدیر بخش سازماندهی نهادکتابخانه های عمومی کشور،
 • دکتر سید مهدی طاهری رئیس کتابخانه مرکزی و استادیار دانشگاه علامه طباطبایی ،
 •  دکتر شعله ارسطو پور معاون پژوهشی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علم و فناوری ،
 •  فاطمه پازوکی پژوهشگر نهاد کتابخانه های عمومی و دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه الزهراء

۷.مدیریت کتابخانه های عمومی

عنوان تخصصی نشست: ساختار سازمانی کتابخانه های عمومی در ایران: تمرکز تا کجا؟

دبیر: دکتر ابراهیم افشار زنجانی

اعضا:

 • نوش آفرین انصاری دبیر شورای کتاب کودک،
 • مهدی شقاقی رئیس اداره انتشارات و ارتباطات علمی نهاد کتابخانه های عمومی کشور
 • علی ناصری مشاورمدیرکل اداره کل کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران،

۸. مسائل علم سنجی و رتبه بندی دانشگاه ها

عنوان تخصصی نشست:  علم سنجی و نظام رتبه بندی بومی

دبیر: دکتر سعید اسدی استادیار دانشگاه شاهد

اعضا:

 • دکتر پیام کبیری رئیس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت،
 • مهندس میترا هاشمی طباطبایی رئیس مرکز توسعه علمی در معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی ،
 • دکتر علی گزنی عضو هیات علمی و معاونت پژوهشی پایگاه استنادی جهان اسلام

۹. کتابداران و کتابخانه های دانشگاهی پزشکی

عنوان تخصصی نشست: جایگاه حال حاضر کتابداری پزشکی در تصمیم گیری بالینی و افق های پیش رو

دبیر: محبوبه کمالی کتابدار کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران و دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه خوارزمی

اعضا:

 • دکتر پیام کبیری رئیس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت
 •  دکتر برادران عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، عباس میرزایی رئیس کتابخانه دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران،
 • دکتر فریدون آزاده  عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران،
 • فاطمه امینی رئیس کتابخانه دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران،
 • دکتر لیلا نعمتی انارکی رییس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علوم پزشکی ایران، 
 • دکتر مریم شکفته عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۱۰. سواد اطلاعاتی و توانمند سازی کاربران به عنوان مسئولیت جدید کتابداران

عنوان تخصصی نشست: توانمند سازی کاربران،‌ وظایف نوین کتابداران

دبیر : دکتر یزدان منصوریان دانشیار دانشگاه خوارزمی

اعضا:

 • دکتر علی حسین قاسمی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اهواز،
 • دکتر فریبرز خسروی عضو هیات علمی کتابخانه ملی ایران
 • مرتضی همت دانشجوی دکتری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران.

آخرین اخبار