برگزاری سومین پیش نشست کتابخانه‌های پزشکی با حضور دبیر بورد و اعضای هیئت علمی گروه های کتابداری پزشکی

سومین پیش‌نشست کتابخانه‌های پزشکی در روز دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸ از ساعت ۹ تا ۱۱ در سالن جلسات مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت و با حضور دبیر بورد و اعضای هیئت علمی گروه‌های کتابداری پزشکی برگزار خواهد شد.

آخرین اخبار