برگزاری نخستین جلسه کمیته اجرائی کنگره پنجم

اولین جلسه کمیته اجرایی پنجمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات روز یکشنبه ٩٨/٠٧۶/٣١ در تالار گفتگو، واقع در ایرانداک برگزار شد.

این جلسه با حضور مهرناز خراسانچی، دبیر اجرایی کنگره، زهرا علیمرادی، سرپرست دبیرخانه کنگره و تعدادی از اعضای فعال کمیته اجرایی تشکیل شد. در ابتدای جلسه، مهرناز خراسانچی توضیحاتی درخصوص عملکرد کمیته اجرایی دادند و پس از آن خانم علیمرادی گزارش عملکرد دبیرخانه را قرائت کردند و سپس حضار به معرفی خود پرداخته و درباره تجارب قبلی شان برای کنگره های پیشین توضیحاتی ارائه کردند.
سپس مباحث دیگری مطرح شد که مهمترین آنها شامل موارد زیر است :
_قرائت عملکرد دبیرخانه در شهریورماه
_تعیین زمان حضور افراد در دبیرخانه 
_توضیح کمپین ما و آینده
_تقسیم وظایف و تشکیل تیم ها برای انجام امور پیش‌نشست‌ها و پنل ها
_ ارائه ی برگه سیاهه وارسی برای کنترل ساده تر امور.
این جلسه که از ساعت ۴/١۵ شروع شده بود در ساعت ۶/١۵ خاتمه یافت.

آخرین اخبار