بیان نگرش‌ها و تجربه‌های کتابداران آموزشگاهی

انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران، ششمین کنگرۀ ملی متخصصان علوم اطلاعات را با مجموعه ای از نشست‌های موضوعی مرتبط در بهار ١۴٠٠ برگزار خواهد کرد. در این کنگره ارتباط و تأثیرگذاری تحول دیجیتال بر علوم اطلاعات از منظرهای مختلف، مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.
در این راستا علاوه بر پیش‌نشست‌های تخصصی، گفتگوهای زنده‌ای نیز در نظر گرفته شده است، دومین گفتگوی زنده(لایو) مربوط به نشست کتابخانه‌های آموزشگاهی، یکی از نشست های موضوعی ششمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات، در روز یکشنبه نوزدهم بهمن ماه، از ساعت ۱۹ تا ۲۰ در صفحه اینستاگرام انجمن برگزار خواهد شد. در این گفتگوهای زنده که تا موعد کنگره، هر دو هفته یکبار، در روزهای یکشنبه برگزار شود، نگرش‌ها و تجربه‌های کتابداران کتابخانه‌های آموزشگاهی بیان می گردد.
خانم دکتر نسترن پورصالحی، دبیر جلسه و خانم ها زینب موحدی راد و ناهید روستایی، کتابداران مقطع دبیرستان، مهمانان این برنامه خواهند بود.
علاقه مندان می توانند از طریق صفحه اینستاگرام انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران (ilisa1345) در این برنامه زنده حضور یابند.

آخرین اخبار