تیزر نشست آرشیو

 

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ – ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۵

محل برگزاری: سالن حکمت کتابخانه ملی

منتظر حضور سبزتان هستیم.

آخرین اخبار