تیزر نشست آموزش

 

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ – ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۵
محل برگزاری: سالن قلم کتابخانه ملی

منتظر حضور سبزتان هستیم.

آخرین اخبار