تیزر نشست افتتاحیه: تبیین موضوع کنگره

شنبه‌ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ – ساعت ۱۱:۱۵ تا ۱۲:۱۵
محل برگزاری: سالن قلم کتابخانه ملی

منتظر حضور سبزتان هستیم.

آخرین اخبار