تیزر نشست نوآوری و کارآفرینی(۲)

 

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ – ساعت ۱۵:۱۵ تا ۱۶:۴۵
محل برگزاری: سالن حکمت کتابخانه ملی

منتظر حضور سبزتان هستیم.

آخرین اخبار