جلسه دبیران «نشستهای هم اندیشی» کنگره متخصصان علوم اطلاعات برگزار شد

روز سه شنبه ۷ مهر ۹۴۱۳۹۴ دبیران «نشستهای هم اندیشی» نخستین کنگره ملی متخصصان علوم اطلاعات و اعضای کمیته اجرایی و علمی اولین نشست هماهنگی را برگزار کردند.این نشست از ساعت ۱۵:۳۰ آغاز بکار کرد.

 

در این نشست دکتر ابراهیم افشار زنجانی، دبیر علمی کنگره، سید ابراهیم عمرانی، دبیر اجرایی کنگره، دکتر داریوش علیمحمدی، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، مجید صمیمی نژاد، معاون کتابخانه مرکزی پردیس کشاورزی دانشگاه تهران، فرامرز مسعودی، عضو هیئت مدیره انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران، محبوبه کمالی دبیر نشست کتابداران و کتابخانه های پزشکی ، علی ناصری، نماینده اداره کل کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، مهدی رحمانی، دبیر ادکا، دکتر مهدی علیپور حافظی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، مهدی شقاقی، نماینده نهاد کتابخانه های عمومی کشور، دکتر رحمت الله فتاحی، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد، سید کاظم حافظیان رضوی، کتابدار، ساناز امامی، عضو کمیته اجرایی ،‌نسا رضایی مسئول وب سایت انجمن و عضو کمیته اجرایی و برخی از دانشجویان دوره دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی حضور داشتند.

 در ابتدای این نشست، دبیر اجرایی گزارشی از پیشرفت کار برگزاریکنگره ارائه داد: نحوه برگزاری کنگره با سایر همایشهای دانشگاهی پژوهشی که در حال حاضر در حوزه علم اطلاعات کشور برگزار می شود؛ تفاوت خواهد داشت. مقالات ارسال شده به دبیرخانه کنگره به صورت شفاهی ارائه نمی شوند و در مجموعه مقالات کنگره منتشر خواهند شد و کنگره بیشتر محل بحث و نبادل نظر خواهد بود تا محلی برای شنیدن سخنرانی. از سوی دیگر این کنگره تاکید بر مسایل مبرم و روز حوزه هایمختلف دارد که در اینجا ۱۰ میزگرد با ۱۰ موضوع متفاوت خواهیم داشت.

سخنرانان کنگره فقط در نوبت صبح نخستین روز کنگره به ایراد سخنرانی می پردازندو تمام بعد از ظهر روز اول و نیز تمام روز دوم،‌ شرکت کنندگان در میزگردهای تخصصی، پیرامون موضوعهای اعلام شده تبادل نظر خواهند کرد. سخنرانان صبح اول افرادی از داخل و یا خارج از رشته هستند و «نشستهای هم اندیشی» ده گانه کنگره از بعد از ظهر روز اول به صورت دو به دو همزمان برگزار می شود.

دبیر علمی کنگره پس از آن به موضوعهای مورد بحث در نشستها پرداخت و اعلام شد که بعد از بررسی نتایج همه پرسی و پیشنهادات رسیده دو نشست موضوعیدیگر به ۸ نشست قبلا اعلام شده اضافه شده که نشستها به شرح زیر خواهند بود:

«مسائل شغلی کتابداران و اطلاع رسانان»، «مسائل دانشجویان و دانش  آموختگان»، «بررسی تجربه های بومی در زمینه ارزیابی عملکرد و استانداردسازی»، «مسائل فناوری اطلاعات در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی»، «مدیریت کتابخانه های دانشگاهی با زیر موضوع “تجمیع و تمرکز”»، «مسائل سازماندهی و دسترس پذیری اطلاعات در ایران»، «مدیریت کتابخانه  های عمومی با زیر موضوع “تمرکز یا عدم تمرکز”» و «مسائل علم سنجی و رتبه بندی دانشگاهها، تجربه بومی» ،‌”کتابداران و کتابخانه های پزشکی” و سواد اطلاعاتی و توانمندسازی کاربران به عنوان مسئولیت جدید کتابداران .

دبیر اجرایی در اینجا به شیوه برگزاری هر نشست اشاره کرد و از حاضران خواست فقطدرباره شیوه ( و نه محتوای نشست) نظرات خود را بگویند. رویه پیشنهادی کمیته های علمی و اجرایی به شرح زیر است: در هر نشست دو ساعته، یک ساعت و ۱۵ دقیقه، بحث محتوایی است. ۱۵ دقیقه بیاینه نشست، و پس از آن ۲۰ دقیقه تا نیم ساعت روند ادامه کار روی موضوع برای بعد از کنگره و تشکیل کارگروهی برای بررسی تجربه های بومی و هدایت آنها به کنگره های بعدی انجمن و از حاضران در جلسه خواست تا نظرات خود را درباره نحوه برگزاری نشست به شکل اعلام شده اظهار نظر کنند تا نشستها با رویه یکسانی کار خود را انجام دهند.

سالن برگزاری کنگره، زمان برگزاری کنگره و برنامه ریزی برای حضور کتابداران و متخصصان علم اطلاعات از عمده مباحثی بود که حاضران در این زمینه مطرح کردند. بررسی برخی از موضوعات مطرح شده، به جلسه هیئت مدیره انجمن موکول شد.

در ادامه هر یک از دبیران «نشستهای هم اندیشی» حاضر در جلسه، درباره موضوعات نشست خود و افراد حاضر در نشستشان سخن گفتند و حاضران به بیان نظرات خود پرداختند و در نهایت مقرر شد طی پنج روز آینده این موضوعات نهایی و در اختیار دبیران علمی و اجرایی کنگره قرار گیرد.

سپس دکتر ابراهیم افشار زنجانی بار دیگر از دبیران «نشستهای هم اندیشی» درخواست کرد که از پرداختن به موضوعات صرفا آکادمیک در نشستها پرهیز کنند و به مبرم ترین مساله شاغلین در موضوعهای ده گانه و دغدغه های متخصصان و حرفه مندان، بپردازند.

لازم به ذکر است، اسامی دبیران «نشستهای هم اندیشی» ۱۰ گانه به شرح زیر است:

  1. «مسائل شغلی کتابداران و اطلاع رسانان»/ پروانه مدیرامانی
  2. «مسائل دانشجویان و دانش  آموختگان»/ مهدی رحمانی
  3. «بررسی تجربه های بومی در زمینه ارزیابی عملکرد و استانداردسازی»/ فرامرز مسعودی
  4. «مسائل فناوری اطلاعات در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی»/ دکتر مهدی علیپور حافظی
  5. «مدیریت کتابخانه های دانشگاهی با زیر موضوع “تجمیع و تمرکز”»/ مجید صمیمی نژاد
  6. «مسائل سازماندهی و دسترس پذیری اطلاعات در ایران»/ دکتر رحمت الله فتاحی
  7. «مدیریت کتابخانه های عمومی با زیر موضوع “تمرکز یا عدم تمرکز”»/ دکتر ابراهیم افشار
  8. و «مسائل علم سنجی و رتبه بندی دانشگاهها، تجربه بومی»/ دکتر سعید اسدی
  9. کتابداران و کتابخانه های دانشگاهی پزشکی/ محبوبه کمالی
  10. سواد اطلاعاتی و توانمندسازی کاربران به عنوان مسئولیت جدید کتابداران/ دکتر یزدان منصوریان

گفتنی است، نخستین «کنگره متخصصان علم اطلاعات» در نیمه دوم آبان ماه طی دو روز و به احتمال زیاد در کتابخانه  ملی برگزار خواهد شد.

آخرین اخبار