دکتر محمد حسن زاده؛ دبیر علمی هفتمین کنگره انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران

چهاردهمین جلسه هشتمین دوره هیات مدیره انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران با حضور حداکثری اعضای هیات مدیره، روز سه شنبه مورخ ۲۱ تیرماه ۱۴۰۱ در سالن کنفرانس کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و‌ موزه دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

در این جلسه طی هم‌اندیشی اعضای هیات مدیره و بررسی پیشنهادهای مطرح شده از سوی ادوار انجمن کتابداری برای انتخاب دبیر علمی و اجرایی هفتمین کنگره متخصصان علوم‌اطلاعات، دکتر محمد حسن‌زاده، استاد دانشگاه تربیت مدرس به عنوان دبیر علمی؛ دکتر مریم اسدی، مسئول کمیته آموزش و نایب رییس هشتمین دوره هیات مدیره به عنوان معاون دبیر علمی و دکتر حمیده جعفری پاورسی، مسئول کمیته بازاریابی به عنوان دبیر اجرایی هفتمین کنگره متخصصان علوم‌اطلاعات انتخاب شد.

لازم به ذکر است بر اساس نظامنامه کنگره متخصصان علوم‎اطلاعات و همچنین تصمیم اتخاذ شده از سوی هیات مدیره، دکتر سعید رضایی شریف آبادی (رئیس انجمن)، دکتر محمد حسن‌زاده (دبیر علمی)، دکتر مریم اسدی (معاون دبیر علمی)، دکتر حمیده جعفری پاورسی (دبیر اجرایی)، دکتر سعیده اکبری داریان (مسئول کمیته پژوهش), دکتر محبوبه قربانی (مسئول کمیته انتشارات)، مریم انصاری (مسئول کمیته روابط عمومی)، دکتر رحمت الله فتاحی و دکتر علیرضا اسفندیاری مقدم به عنوان اعضای کمیته راهبری تعیین شدند.

شایان ذکر است علاقمندان می‌توانند اخبار مرتبط با هفتمین کنگره متخصصان علوم‌اطلاعات را از سایت انجمن دریافت کنند.

آخرین اخبار