زمان ثبت نام درکنگره تمدید شد
 جلسه فوق العاده هیات مدیره انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران برای بررسی روند پیشرفت امور اجرایی “نخستین کنگره متخصصان علوم اطلاعات” در تاریخ یکشنبه ۱۰/۸/ ۱۳۹۴ تشکیل جلسه داد. این جلسه از ساعت ۱۷ تا ۲۰ در محل دفتر انجمن واقع در کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد و به وضعیت پبشرفت کار اجرایی بررسی شد.

دبیر اجرایی انجمن با توجه به بررسیهای انجام شده در جلسه شب گذشته اعلام امیدواری کرد که تعداد ثبت نامهای رسمی انجام شده در سایت انجمن اظهار امیدواری به برگزاری یک همایش خوب و با حضور کتابداران از گوشه و کنار کشور کرد.

دراین جلسه “جایزه پوری سلطانی” برای کتابدار و کتابخانه نو آوری به تصویب رسیدکه امید است جایزه ملی کتابداری ایران به افراد و کتابخانه های شایسته باعث ایجاد انگیزه در افراد برای بروز خلاقیتها باشد.

در مورد تمدید زمان ثبت نام هیات مدیره تصمیم گرفت که ثبت نام تا روز کنگره باز باشد و همه بتوانند حتی در محل برگزاری ثبت نامنمایند. لیکن بنا به مقدورات انجمن صدور گواهی شرکت برای کسانیکه تاساعت ۲۴ روز سه شتبه ۱۲/۸/۱۳۹۴ ثبت نام کرده باشند،‌در روز همایش میسر است ولی کسانی که بعد از این تاریخ ثبت نام نمایند،‌گواهی شرکت خود را یک هفته پس از همایش و از و از طریق پست یا فاکس به دستشان رسانده خواهد شد.

آخرین اخبار