فراخوان ارسال دستاورد به سومین کنگره سالانه
پیرو برگزاری دومین جلسه دبیران نشستهای هم اندیشی سومین کنگره متخصصان علوم اطلاعات ایران دبیر اجرایی کنگره یادداشت زیر را درمورد پیشرفت مار انجمن در اختیار سایت انجمن قرار داد.
این دومین نشست دبیران نشستهای کنگره بود که پیرو تدوین نظامنامه کنگره سالانه متخصصان علوم اطلاعات  و تصویب آن  در هیات مدیره انجمن برگزار میی شد. در این جلسه از ۱۹ دبیر نشست دعت شده بود که در کنار هیات مدیره و مشاوران تعداد حاضران به ۲۸ نفر می رسید. دو نفر از دبیران دعوت شده با اطلاع قبلی حضور نداشتند که اطلاعات جلسه برای ایشان ارسال شده است. 
در مورد کمیته راهبری هم توضیح داده شد و به اطاله می رستنم که کمیته با عضویت سه عضو حقوقی،‌یعنی رئیس انجمن،‌دبیر علمی و دبیر اجرایی و با همکاری اساتید گرامی کار خود را شروع کرده و هنوز این آمادگی وجود دارد که اگر کسی می تواند وقت بگذارد به عضویت کمیته درآید و همکاری خودش راشروع کند و مسئولیتی برعهده بگیرد. پیشنهاد کمیته اجرایی که قبلا در هیات مدیره درباره آن صحبت شده بود در جلسه دبیران به بحث گذاشته شد. تاکید شد باید در شیوه  برگزاری تغییراتی داشته باشیم که در اینجا مختصری اشاره می کنم. قرار است کمیته ها مستقل و زیر نظر کمیته راهبری و دبیر علمی کار خودشان را ادامه دهند. کمیته ها می توانند هر تعداد از متخصصان و استادان علاقه مند را جذب کنند و در جلسات از این به بعد خود از حضورشان استفاده کننند و باز کمیته خودتصمیم می گیرد که پنلیستها چه کسانی باند و هیات رئیسه انجمن و کمیته راهبری در این امر فقط نظارت می کند. 
نکته دیگر هم تاکید وسیع بر تجربه ها است . مانند ایفلا. همکاران می توانند تجربه های خود را برای کنگره بفرستند. تجربه رسیده اگر مشخص شود که برای چه کمیته ای ارسال می شود که شخص خودش تصمیم گرفته و بهترین شکل است و در غیر اینصورت  توسط کمیته راهبری به کمیته مربوطه ارسال می شود و در کمیته پس از داوری اولیه  از با فرد ارتباط  می گیرند تا نحوه ارائه تجربه یا بیان ایده مشخص شود که در قابلب چاپ مقاله برگرفته از تجربه است یا ارائه در یکی از نشستهای هم اندیشی .
 
تجربه ها و ایده ها را باید تا تاریخ ۱۸/۴/۱۳۹۶  در قالب آماده شده در نشانی congress.ilisa.ir  بارگزاری کنند. منتظردریافت تجربه ها هستیم. از همه همکاران عزیز می خواهم که از ارائه تحربه هایشان هر چند از نظر خودشان کوچک باشند نهراسند و اعتماد به نفس داشته باشند. جمع این تجربه ها همان دانش بومی است که اینقدر از آن حرف می زنیم. منتظر دریافت تجربه ها و ایده های شما هستیم.

آخرین اخبار