فراخوان جوایز کنگره هفتم متخصصان علوم اطلاعات منتشر شد

اولین دوره جایزه ملی دکتر جعفر مهراد فرخوان داد

اولین دوره جایزه ملی دکتر جعفر مهراد همزمان با هفتمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات برگزار می‌شود

به گزارش وبگاه انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران، اولین دوره جایزه ملی دکتر جعفر مهراد همزمان با هفتمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات برگزار می‌شود. این جایزه به به یکی از فعالان عرصه کارآفرینی در زمینه علوم اطلاعات و دانش‌شناسی، کتابخانه و آرشیو که از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۱ تولید و منتشر شده است، اعطا می‌شود.

دکتر میترا صمیعی دبیر ششمین دوره جوایز ملی با بیان این خبر، گفت: این جایزه بر اساس نظام‌نامه جوایز ملی انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران و به منظور قدردانی از حرفه‌مندان حوزه علوم اطلاعات که اثر برجسته‌ای انجام داده‌اند، اعطا می‌شود.

وی افزود: داوطلبان می‌توانند فایل آثار خود را تا تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ و از طریق فرم موجود در وبگاه کنگره متخصصان علوم اطلاعات ارسال کنند. آثار دریافتی بعد از موفقیت در ارزیابی اولیه کمیته علمی جوایز ملی، مورد ارزیابی نهایی هئیت داوران قرار خواهند گرفت. آثار برگزیده با به دست آوردن امتیازهای لازم، معرفی و در اختتامیه کنگره هفتم مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

 

ششمین دوره جایزه ملی پوری سلطانی فراخوان داد

ششمین دوره جایزه ملی پوری سلطانی همزمان با هفتمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات برگزار می‌شود

به گزارش وبگاه انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران، ششمین دوره جایزه ملی پوری سلطانی همزمان با هفتمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات برگزار می‌شود. این جایزه به بهترین فعالیت حرفه‌ای و ابزار کاربردی در حوزه علوم اطلاعات که از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۱ تولید و منتشر شده است، اعطا می‌شود.

دکتر میترا صمیعی دبیر ششمین دوره جوایز ملی با بیان این خبر، گفت: این جایزه بر اساس نظام‌نامه جوایز ملی انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران و به منظور قدردانی از حرفه‌مندان حوزه علوم اطلاعات که اثر برجسته‌ای انجام داده‌اند، اعطا می‌شود.

وی افزود: داوطلبان می‌توانند فایل آثار خود را تا تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ و از طریق فرم موجود در وبگاه کنگره متخصصان علوم اطلاعات ارسال کنند. آثار دریافتی بعد از موفقیت در ارزیابی اولیه کمیته علمی جوایز ملی، مورد ارزیابی نهایی هئیت داوران قرار خواهند گرفت. آثار برگزیده با به دست آوردن امتیازهای لازم، معرفی و در اختتامیه کنگره هفتم مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

 

ششمین دوره جایزه ملی دکتر عباس حری فراخوان داد

ششمین دوره جایزه ملی دکتر عباس حری همزمان با هفتمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات برگزار می‌شود

به گزارش وبگاه انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران، ششمین دوره جایزه ملی دکتر عباس حری همزمان با هفتمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات برگزار می‌شود. این جایزه به بهترین اثر، طرح، مقاله نظری در حوزه علوم اطلاعات که از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۱ تولید و منتشر شده است، اعطا می‌شود.

دکتر میترا صمیعی دبیر ششمین دوره جوایز ملی با بیان این خبر، گفت: این جایزه بر اساس نظام‌نامه جوایز ملی انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران و به منظور قدردانی از حرفه‌مندان حوزه علوم اطلاعات که اثر برجسته‌ای انجام داده‌اند، اعطا می‌شود.

وی افزود: داوطلبان می‌توانند فایل آثار خود را تا تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ و از طریق فرم موجود در وبگاه کنگره متخصصان علوم اطلاعات ارسال کنند. آثار دریافتی بعد از موفقیت در ارزیابی اولیه کمیته علمی جوایز ملی، مورد ارزیابی نهایی هئیت داوران قرار خواهند گرفت. آثار برگزیده با به دست آوردن امتیازهای لازم، معرفی و در اختتامیه کنگره هفتم مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

 

ششمین دوره جایزه ملی نورالله مرادی فراخوان داد

ششمین دوره جایزه ملی نورالله مرادی همزمان با هفتمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات برگزار می‌شود

به گزارش وبگاه انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران، ششمین دوره جایزه ملی نورالله مرادی همزمان با هفتمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات برگزار می‌شود. این جایزه به بهترین فعالیت/ اثر در حوزه آرشیو (مراکز اسنادی و آرشیوهای دیداری – شنیداری)  که از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۱ تولید و منتشر شده است، اعطا می‌شود.

دکتر میترا صمیعی دبیر ششمین دوره جوایز ملی با بیان این خبر، گفت: این جایزه بر اساس نظام‌نامه جوایز ملی انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران و به منظور قدردانی از حرفه‌مندان حوزه علوم آرشیوی و اسنادی که اثر برجسته‌ای انجام داده‌اند، اعطا می‌شود.

وی افزود: داوطلبان می‌توانند فایل آثار خود را تا تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ و از طریق فرم موجود در وبگاه کنگره متخصصان علوم اطلاعات ارسال کنند. آثار دریافتی بعد از موفقیت در ارزیابی اولیه کمیته علمی جوایز ملی، مورد ارزیابی نهایی هئیت داوران قرار خواهند گرفت. آثار برگزیده با به دست آوردن امتیازهای لازم، معرفی و در اختتامیه کنگره هفتم مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

 

دومین دوره جایزه ملی استاد نوش آفرین انصاری فراخوان داد

دومین دوره جایزه ملی استاد نوش آفرین انصاری با عنوان “کتابدار اجتماعی سال” همزمان با هفتمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات برگزار می‌شود

به گزارش وبگاه انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران، دومین دوره جایزه ملی استاد نوش آفرین انصاری با عنوان “کتابدار اجتماعی سال” همزمان با هفتمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات برگزار می‌شود. این جایزه به یکی از فعالان عرصه کتاب و کتابداری که منشاء خدمات برجسته‌ای در این حوزه بوده است، اعطا می‌شود.

دکتر میترا صمیعی دبیر ششمین دوره جوایز ملی با بیان این خبر، گفت: این جایزه بر اساس نظام‌نامه جوایز ملی انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران و به منظور قدردانی از فعالان عرصه کتاب و کتابداری که منشاء خدمات برجسته‌ای در کتابخانه‌ها بوده‌اند، اعطا می‌شود.

وی افزود: داوطلبان می‌توانند فرم مربوطه و مستندات مورد نیاز را تا تاریخ ۳۱ فروردین  ۱۴۰۲ در وبگاه کنگره متخصصان علوم اطلاعات ارسال کنند. آثار دریافتی بعد از موفقیت در ارزیابی اولیه کمیته علمی جوایز ملی، مورد ارزیابی نهایی هئیت داوران قرار خواهند گرفت. آثار برگزیده با به دست آوردن امتیازهای لازم، معرفی و در اختتامیه کنگره هفتم مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

آخرین اخبار