فراخوان دریافت مقاله، تجربه و ایده کنگره پنجم متخصصان علوم اطلاعات ایران

کمیته علمی کنگره پنجم متخصصان علوم اطلاعات ایران فراخوان دریافت مقاله، تجربه و ایده را منتشر کرد.

بر اساس این فراخوان، از همه اعضای هیئت علمی، پژوهشگران، کتابداران، آرشیویست‌ها و دانشجویان دعوت می‌شود تا مقاله‌ها، تجربه‌ها و ایده‌های خود را از طریق بخش ارسال دستاورد وب‌سایت کنگره متخصان علوم اطلاعات ایران ارسال کنند. برای هر کدام از انواع دستاوردها (مقاله، تجربه و ایده) یک قالب جداگانه درنظر گرفته شده است. تقاضا می شود پس از دانلود این قالب‌ها، اطلاعات مربوطه جایگذاری و فایل نهایی بر اساس دستورالعمل‌های ارائه شده در آنها آماده و بارگزاری شود.

تجربه‌ها و ایده‌ها محدودیت موضوعی ندارند و موارد برگزیده از سوی کمیته علمی، علاوه بر ارائه در نشستی با عنوان تاک (تجربه‌ها و ایده‌های کتابداران)، در کتاب مجموعه مباحث کنگره پنجم منتشر خواهند شد.

مقاله‌ها باید در چارچوب تم اصلی کنگره، محورهای موضوعی ارائه شده در فراخوان و قالب درنظر گرفته شده برای مقاله باشند. مقاله‌های برگزیده از سوی کمیته علمی در پنل‌های مربوطه ارائه و یا در کتاب مجموعه مباحث کنگره پنجم منتشر خواهند شد. تم کنگره پنجم، «ما و آینده: تحولات نوپدید در علوم اطلاعات، کتابخانه‌ها و آرشیوها» است. محورهای موضوعی فراخوان دریافت مقاله عبارتند از:

* آینده‌پژوهی در حوزه علوم اطلاعات

* ساختار و محتوای نظام آموزش علم اطلاعات و دانش شناسی در آینده

* رشته‌ها و گرایش‌های نوپدید در حوزه علوم اطلاعات

* نقد پژوهش‌ها و روش‌های به کار رفته در مطالعات آینده‌پژوهی علوم اطلاعات

* تعامل علوم اطلاعات با سایر علوم و رشته‌های علمی

* مبانی و پارادایم‌های تأثیرگذار بر حوزه‌های تخصصی مطرح در علوم اطلاعات

* رویکردها و تحولات نوپدید در ذخیره و بازیابی اطلاعات

* روندهای تأثیرگذار بر آینده خدمات کتابخانه‌ها و آرشیوها

* کتابخانه‌ها و آرشیوها در تعامل با تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی

* کتابخانه‌ها و آرشیوها و چالش توسعه فناوری‌های نوین

* کتابخانه‌ها و آرشیوها به عنوان یک مکان

* آرشیوهای مردمی و مشارکتی و فرهنگ آرشیوسازی

 

مهلت ارسال دستاوردها (مقاله، تجربه و ایده) تا پایان مهرماه ۱۳۹۸ تعیین شده است.

 

آخرین اخبار