فرم ثبت نام شرکت‌کنندگان کنگره هفتم متخصصان علوم اطلاعات

(۳۱-۳۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲)

متقاضیان ثبت‌نام گروهی به این صفحه مراجعه نمایند.

توجه داشته باشید ثبت‌نام نهایی شما منوط به دریافت کد پیگیری می‌باشد.