مرحله اول مسابقه دانشجویی کتاب‌خوانی برگزار می‌شود
بر اساس گزارش سید ابراهیم عمرانی، دبیر اجرایی کنگره،مرحله اول مسابقه دانشجویی این هفته پنج‌شنبه ۱۱ آبان ۹۶  در دفتر انجمن واقع در کتابخانه ملی از ساعت ۱۴ تا ۱۷ برگزار می‌شود. افرادی که تمایل دارند در این مسابقه شرکت کنند، تا پایان وقت سه شنبه ۹ آبان ۹۶ می توانند در وبگا‌ه کنگره برای مسابقه دانشجویی نام‌نویسی کنند.
این آخرین مهلت برای شرکت در مسابقه امسال است. کسانی که به هر علت مشکل در نام‌نویسی دارند، با رابط انجمن در دانشگاه خودشان تماس بگیرند:
دانشگاه الزهرا: خانم فاطمه پازوکی و خانم فرزانه بهارلو 
دانشگاه علامه طباطبایی: خانم دکتر صمیعی، و خانم مانیا بیکزاده
دانشگاه قم: آقای دکتر مهدی محمدی
دانشگاه سمنان: خانم دکتر مریم صابری، آقای مهران محمد پور
دانشگاه خوارزمی: خانم دکتر اخشییک، خانم نگار زرگر، خانم نیلوفر صادقی  
دانشگاه شاهد: آقای دکتر سعید اسدی 
دانشگاه تهران: خانم مریم عندلیب

آخرین اخبار