مصاحبه نشست افتتاحیه در ششمین کنگرۀ متخصصان علوم اطلاعات

 

دبیر نشست: میترا صمیعی

مصاحبه‌کننده: دنیا برادران ابراهیمی

تاریخ مصاحبه:  ۱۴۰۰/۰۸/۲۱

انگیزه شما از پذیرش مسئولیت دبیری نشست افتتاحیه چه بوده است؟

با توجه به محور اصلی کنگرۀ ششم متخصصان علوم اطلاعات  که «ما و تحول دیجیتال: راهبردهای تحول دیجیتال در کتابخانه‌ها ، آرشیوها و موزه‌ها» بود، تصمیم گرفتم همانند سال‌های گذشته نشست افتتاحیه را برگزار کرده و عنوان نشست را «تحول دیجیتال در کتابخانه‌ها و آرشیوها» نام‌گذاری کرده و دبیری و هدایت این نشست را عهده‌دار شوم. منظور از تحول دیجیتال در کتابخانه‌ها و آرشیوها عبارت است از تحول عمیق فعالیت‌ها و فرآیندهای کتابخانه‌ای با تغییر عمیق در رهبری، تفکر، تشویق به نوآوری، افزایش استفاده از فناوری برای بهبود تجربۀ دیجیتالی کارکنان، کاربران و ذی‌نفعان کتابخانه‌هاست. در انقلاب صنعتی چهارم و عصر دیجیتال دائما فناوری‌های جدیدی پا به عرصۀ ظهور می‌گذارند، در صورتی که کتابخانه‌ها بخواهند موفق شوند، باید بدانند چگونه  فناوری‌های نوین را با راهبردهای عملیاتی کتابخانه‌ها و آرشیوهای خود ترکیب کنند. علاوه بر این مدیران کتابخانه‌ها و آرشیوها و نیز کتابداران و آرشیویست‌ها در مورد تداوم حیات سازمان‌های خود و شغل و حرفه‌شان، ناگریزند تحول دیجیتال را در سازمان‌ها و مراکز خود شروع کنند. کتابخانه‌ها و آرشیوها باید به تدوین نقشۀ راه تحول دیجیتال همت گمارند و گرنه در آینده از دور رقابت با کتابخانه‌ها و آرشیوهای دیگر که در مسیرتحولات دیجیتال قرار گرفتند، خارج می‌شوند.

معیار و مبنای شما در انتخاب اعضای نشست بر چه اساسی بوده است؟

در این نشست به منظور برقراری پیوند علمی و حرفه­ ای بین متخصصان  علوم اطلاعات و آرشیوی، تصمیم گرفتم اعضای نشست افتتاحیه در دو حیطۀ موضوعی مطروحه در کنگرۀ ششم یعنی؛ ۱) تحول دیجیتال، مدیریت داده‌محور و مدیریت فناوری اطلاعات؛ و نیز۲) متخصصان  علوم اطلاعات، کتابداران فعال و پیش کسوت‌های کتابخانه­‌ها و مراکز اطلاع­رسانی کشور، انتخاب کنم. هدف من از انتخاب این اعضای متخصص ملی و بین‌المللی در نشست افتتاحیه کنگرۀ ششم متخصصان علوم اطلاعات، بازتاب دادن به پیشرفت‌های علمی در زمینۀ فناوری‌های نوین اطلاعاتی در رشته‌مان و بحث و تبادل نظر دربارۀ وضعیت موجود و آینده مدیریت تغییر در کتابخانه‌ها و آرشیوها است و نیز هم‌اندیشی و مشاوره به کتابداران و آرشیویست‌های شاغل در کتابخانه‌ها و آرشیوها در زمینۀ موضوعات مطروحه در تحول دیجیتال، مدیریت تغییر، مدیریت داده‌محور از زبان متخصصان ملی و بین‌المللی است.

چه موضوعاتی را برای طرح در نشست افتتاحیه در نظر گرفته‌اید؟

در نشست افتتاحیه کنگرۀ ششم ان‌شاءلله این محورهای موضوعی از زبان متخصصان علوم اطلاعات، داده و تحول دیجیتال مطرح و بررسی خواهد شد: تحول دیجیتال داده‌محور؛ ارتباط بین مدیریت داده و تحول دیجیتال؛ همگرایی دیجیتال در کتابخانه‌ها، آرشیوها و موزه‌ها؛ مدیریت راهبردی فناوری‌های نوین در سفر دیجیتالی کتابخانه‌ها، آرشیوها و موزه‌ها؛ چهارچوب‌ها، استانداردها و متدولوژی‌های پیاده‌سازی تحول دیجیتال در کتابخانه‌ها، آرشیوها و موزه‌ها؛ حاکمیت دیجیتال کتابخانه‌ها، آرشیوها و موزه‌ها در دوران انقلاب صنعتی چهارم، تحول دیجیتال چابک در کتابخانه‌ها، آرشیوها و موزه‌ها؛ مدیریت تحول دیجیتال در کتابخانه‌ها و توسعۀ خدمات شخص‌محور (تغییر پارادایم خدمت).

به منظور دسترسی به اطلاعات کامل پیش نشست های تخصصی کنگره  اینجا را ببنید.

 

برای کسب اطلاعات مربوط به حضور در کنگره به سایت مراجعه نمایید.

آخرین اخبار