برای شرکت در کنگره ششم می‌توانید به دو روش ثبت‌نام کنید.

  • با عضویت سالانه در انجمن علمی کتابداری  و اطلاع‌رسانی ایران: در این روش علاوه بر استفاده از مزایای عضویت در انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران مثل تخفیف در ثبت‌نام کارگاه‌های برگزارشده توسط انجمن می‌توانید در کنگره ششم که در خرداد ماه ۱۴۰۰ برگزار می‌شود به رایگان شرکت کنید.
  • با ثبت‌نام برای کنگره ششم: در این روش شما می‌توانید در کنگره ششم شرکت کنید ولی عضویت شما پس از به پایان رسیدن کنگره به پایان خواهد رسید. ضمن اینکه امکان استفاده از مزایای عضویت در انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی را از دست خواهید داد.