نام پنل: آرشیو دیجیتال

دبیر پنل: دکتر غلامرضا عزیزی

پیش‌نشست‌ها

مصاحبه‌ها

دکتر غلامرضا عزیزی

فیلم پنل در کنگره ششم

چکیده

آرشیو دیجیتال

آرشیو رقمی ( دیجیتالی ) و دولت الکترونیک

 

دبیر نشست:

دکتر غلامرضا عزیزی (رئیس پژوهشکده اسناد وعضو هیات علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران)

اعضای نشست:

دکتر ابوالفضل حسن آبادی (دکتری تاریخ محلی)

دکتر سعید رضایی شریف‌آبادی (استاد دانشگاه الزهرا) و محبوبه ربیعی (دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه الزهرا)

دکتر علی اکبر صفی‌پور (معاون اسبق پژوهش و منابع دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانه ملی)

دکتر احسان علیرضایی (دکترای نرم افزار – دانشگاه علم و صنعت)

علیرضا انتهایی (دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه تهران، مدیرکل پردازش منابع دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران)

مهندس محمد حسین واقف‌زاده (عضو هیات علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران)

علیرضا بدرلو (رییس گروه اسناد الکترونیکی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ودانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی) ایران

چکیده:

فناوری رایانه‌ای و تحولات ناشی از آن که چهره ارائه اطلاعات را دگرگون کرد از جنبه‌های گوناگون تاثیر خود را بر مدیریت اسناد و اداره امور آرشیوها بر جای گذاشت. در واقع مدیریت اسناد و اداره امور آرشیو متاثر از فناوری‌های نوین از تمام جهات دستخوش دگرگونی و تغییر شد از جمله این تغییرات می‌توان به تغییر جبهه اصلی شروع فعالیتهای آرشیو اشاره کرد. امری که اداره امور اسناد را از مرحله راکد شدن و تعیین‌تکلیف به مرحله ایجاد و حتی به مرحله پیش از شروع چرخه حیات اسناد در دستگاهها رسانید. تغییرات سریع و پی‌درپی چه در بین آحاد افراد جامعه و چه -و به‌ویژه- در بدنه اداری دستگاهها و سازمانها و نهادها، نه تنها وضعیت کنونی گردآوری منابع در آرشیوها را تحت‌تاثیر قرار داد که آینده این اقدامات را نیز دگرگون کرد. از سوی دیگر بر نحوه فعالیتهای آرشیوها -به عنوان سازمان‌هایی گذشته‌نگر- تاثیرات خود را بر جای گذاشت. منابعی که در گذشته گردآمده بودند نیز در چرخه انقلاب رقمی قرار گرفتند. توصیف و تنظیم دستخوش تحولاتی شد. دسترسی نیز به طرز شگفت‌انگیزی در سرازیری تحول واقع شد. دگرگونی‌ها و تحولات ایجاد شده اما تبعاتی -هر چند جزئی- را نیز برای آرشیوها در برخی کشورها به همراه داشت.
نشست حاضر، در برش‌هایی زمانی مختلف به طور عام این دگرگونی‌ها را در سطح آرشیوها و به طور خاص در فعالیتهای سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران دنبال خواهد کرد و می‌کوشد دریچه‌ای به آینده تحولات رقمی در آرشیوها بگشاید.

کلیدواژه‌ها:

آرشیو رقمی، آرشیوداری، مدیریت امور آرشیوها، مدیریت اسناد

محورهای موضوعی:

تحولات رایانشی و آرشیوهای ملی ؛تاثیر فناوری بر مدیریت اسناد و اداره امور آرشیوها ؛اسناد الکترونیکی و آینده آرشیوها؛ حفاظت و نگهداری پایدار اسناد ؛ تحول دیجیتال و تاثیر آن در ارشیوها؛چهارچوب مدیریت اسناد الکترونیکی در کشور، طراحی مدل فراداده ای برای مدیریت اسناد الکترونیکی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.