نام پنل: دانشجویان و دانش آموختگان

دبیر پنل: فهیمه علی‌عسکری

مصاحبه‌ها

فهیمه علی‌عسکری

https://s18.picofile.com/file/8431363326/%D9%BE%D9%86%D9%84_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86.ogg.html

مصاحبه‌ها

فهیمه علی‌عسکری