نام پنل: شاخه‌های استانی

دبیر پنل: دکتر حسن مقدس‌زاده

مصاحبه‌ها

دکتر حسن مقدس‌زاده

https://s19.picofile.com/file/8436488400/%D9%BE%D9%86%D9%84_%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C.mp3.html

مصاحبه‌ها

دکتر حسن مقدس‌زاده