نام پنل: کتابخانه ملی

دبیر پنل: دکتر اعظم نجفقلی‌نژاد

مصاحبه‌ها

دکتر اعظم نجفقلی‌نژاد

فیلم پنل در کنگره ششم

چکیده

کتابخانه ملی

چالش‌ها و فرصت‌های مدیریت داده در کتابخانه‌ها و آرشیوها در بافت ایران

 

دبیر نشست:
دکتر اعظم نجفقلی‌نژاد (عضو هیات علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران)

اعضای نشست:

دکتر علیرضا وفائی‌صدر (فوق دکتری فیزیک در زمینه تحلیل داده دانشگاه ژنو، مشاور علوم داده شرکت Aimedic در ایران)

دکتر میثم علیزاده (دکترای علوم اجتماعی محاسباتی، فوق دکتری علوم داده دانشگاه هاروارد، فوق دکتری علوم اجتماعی محاسباتی دانشگاه زوریخ، بنیانگذار و مدیرعامل شرکت متدیتا (شرکت مفید تحلیل داده))

علیرضا انتهایی (دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه تهران، مدیرکل پردازش منابع دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران)

چکیده:

داده‌ از ارزشمندترین دارایی‌های هر سازمان و یا حتی کشور محسوب می‌شود. بسیاری از پژوهشگران، ارزش و جایگاه داده‌ در قرن حاضر را با ارزش و جایگاه نفت و طلا در قرن پیشین مقایسه می‌کنند. اکنون در دوران انفجار اطلاعاتی به سر می‌بریم و حجم عظیم داده‌، تکنولوژی‌های اطلاعاتی و تحول دیجیتال، انقلاب جدیدی در صنایع و سازمان‌ها به وجود آورده است. لزوم مدیریت و یکپارچگی حجم عظیم این داده‌ها از مباحث مهم و مطرح است که مستلزم ابزارها و مهارت‌های خاص خود است. کتابخانه‌ها و آرشیوها‌ به عنوان مراکز داده و اطلاعات، اگر بخواهند جایگاه خود را حفظ کرده و به عنوان دیتاسنتر مطرح شوند باید با تکنولوژی‌ها و ابزارهای مدیریت داده آشنا باشند. با توجه به ویژگی‌های خاص و متعدد مدیریت در بافت ایران، از لحاظ زبان فارسی و موارد دیگر، در این نشست بر فرصت‌ها و چالش‌‌‌های مدیریت داده در بافت ایران پرداخته خواهد شد.

کلیدواژه‌ها:

مدیریت داده در ایران، پردازش زبان فارسی، چالش‌ها و فرصت‌ها

محورهای موضوعی:

فرصت‌های مدیریت داده در بافت ایران؛ چالش‌های مدیریت داده در بافت ایران؛ چالش‌ها و فرصت‌های مدیریت داده در بستر کتابخانه‌ها و آرشیوها در بافت ایران.