نشست نوآوری و کارآفرینی(۲)

کنگره هفتم متخصصان علوم اطلاعات با موضوع “کارآفرینی، اشتغال و کسب و کارهای حرفه‌ای دانش‌بنیان” برگزار می‌شود.

نشست نوآوری و کارآفرینی کنگره هفتم متخصصان علوم اطلاعات، در روز یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲، ساعت ۱۵:۱۵ تا ۱۶:۴۵ در سالن حکمت کتابخانه ملی برگزار خواهد شد.

منتظر حضور سبزتان هستیم.

آخرین اخبار