همه‌پرسی نشست‌های هم‌اندیشی نخستین کنگره سالانه متخصصان علوم اطلاعات

همان گونه که در خبرهای قبلی اعلام شده است، شیوه برگزاری اولین کنگره متخصصان علوم اطلاعات ایران با همایش‌های علمی تخصصی سال‌های اخیر تفاوتهایی دارد و تاکید کنگره بر گردآوردن اهالی حرفه و دانش بومی است.

کمیته علمی کنگره پس از بحث درباره موضوعات مختلف ۸ نشست هم اندیشی پیشنهاد کرده که در خبرهای قبلی توضیح داده شد، و با اینهمه کمیته پیشنهاد کرد که این ۸ موضوع به همه‌پرسی گذاشته شود. زمان آغاز همه‌پرسی روز شنبه ۲۱ شهریور ۹۴ و زمان اتمام همه‌پرسی ۳۱ شهریور ۹۴ است.

فهرست نشست‌ها در زیر آمده است، می توانید نظر خود را درباره آنها بنویسید یا موضوع دیگری را به ما پیشنهاد کنید. برای رای‌گیری و ارسال نظرات خود بر بروی   add commentکلیک کنید.

اگر به جز ۸ موضوع پیشنهاد دیگری دارید بر روی پیشنهاد نشست جدید در پایان فهرست کلیک کنید.

 

نشست شماره یک: مسائل شغلی کتابداران و اطلاع رسانان add comment

نشست شماره دو: مسائل دانشجویان و دانش آموختگان add comment

نشست شماره سه: بررسی تجربه های بومی در زمینه ارزیابی عملکرد و استاندارد سازی add comment

نشست شماره چهار: مسائل فناوری اطلاعات در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی add comment

نشست شماره پنج: مدیریت کتابخانه های دانشگاهی با زیر موضوع تجمیع و تمرکزارسال نظر

نشست شماره شش: مسائل سازماندهی و دسترس پذیری اطلاعات در ایرانارسال نظر

نشست شماره هفت: مدیریت کتابخانه های عمومی با زیر موضوع تمرکز یا عدم تمرکز ارسال نظر

نشست شماره هشت: مسائل علم سنجی و رتبه بندی دانشگاهها، تجربه بومی ارسال نظر

 

 

 

آخرین اخبار