پوستر دومین کنگره متخصصان علوم اطلاعات

پوستر دومین کنگره متخصصان علوم اطلاعات منتشر شد.

 

congress2

آخرین اخبار