چهارمین جلسه از سلسله جلسات با حامیان کنگره
 
طبق مصوبه کمیته راهبری مقرر شد برای پنجمین کنگره، نشست ها با حامیان که در دوره های قبل به صورت جلسه ای مشترک و تحت عنوان “شورای سیاستگذاری” برگزار می شد، در قالب جلسات انفرادی با هریک از حامیان برگزار شود. در روز سه شنبه ۹۸.۰۶.۱۲ چهار عضو کمیته راهبری خانم ها دکتر صمیعی و خراسانچی و آقایان مسعودی و دکتر زره ساز با حضور در محل شرکت پاس آذرخش با جناب آقای مهندس جراح مدیر عامل و دیگر همکاران شرکت دیدار کردند. در این دیدار جناب آقای جراح آمادگی شرکت خود را برای حمایت مادی و معنوی از چهارمین دوره جایزه ملی دکتر حری اعلام کرد.
سپس حضار درخصوص اپلیکیشنی که پارس آذرخش برای اهدا به انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران آماده کرده بود، بحث و تبادل نظر کرده و خانم مرادی دموی آن را ارائه دادند و مقرر گردید امکانات این اپ را در قالب طرح پیشنهادی برای تایید در هیئت مدیره انجمن تنظیم و تحویل نمایند.

آخرین اخبار