کمیته راهبری

برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای مصوبه‌ها هیئت مدیره برعهده کمیته راهبری کنگره است و این کمیته پاسخگوی مصوبه‌های هیئت مدیره انجمن درباره کنگره است. این کمیته از ابتدای بهمن هر سال، هر دو یا سه هفته یک بار جلسه دارد و هدایت و نظارت بر کار کمیته علمی  و کمیته اجرایی برعهده این کمیته است.

 وظایف

مهم‌ترین وظایف کمیته راهبری کنگره عبارتند از:

۱)      تعیین نشست‌ها و برنامه‌های ویژه هر کنگره؛

۲)     جذب مشارکت نخبگان در کنگره؛

۳)      پیشنهاد دبیر علمی و اجرایی به هیئت مدیره؛

۴)      تدوین سیاست‌های‌اطلاع‌رسانی کنگره؛

۵)      بازنگری در هدف‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها.

 ترکیب اعضا و مسئولیت‌ها

–        مسئولیت کمیته راهبری کنگره برعهده مسئول کمیته همایش‌های انجمن است؛

–        اعضای این کمیته توسط هیئت مدیره انجمن و برای یک دوره یک ساله انتخاب می‌شوند؛

–        اعضای این کمیته عبارتند از رئیس انجمن، دبیرعلمی، ‌دبیر اجرایی، سه نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با دو نفر از افراد صاحب‌نظر از حرفه و دانشگاه؛

آخرین اخبار