کمیته علمی نخستین کنگره سالانه اعلام شد

بر اساس اعلام دبیرعلمی محترم دکتر ابراهیم افشار زنجانی نخستین کنگره سالانه متخصصان علوم اطلاعات، اسامی اعضای کمیته علمی اعلام شده است:

ردیف

نام و نام خانوادگی

۱ ارسطو پور، شعله
۲ اسدی، مریم
۳ اسفندیاری، علیرضا
۴ اشرفی ریزی، احمد
۵ اعظمی، محمد
۶ افشار، ابراهیم
۷ پاپی، احمد
۸ حسینی، سید مهدی
۹ زوارقی، رسول
۱۰ سالاری، محمود
۱۱ شریف مقدم، هادی
۱۲ صدقی، شهرام
۱۳ صراف زاده، مریم
۱۴ طاهری، سید مهدی
۱۵ عرفان منش، محمد امین
۱۶ علی نور محمدی، حمزه
۱۷ علیدوستی، سیروس
۱۸ فتاحی، رحمت الله
۱۹ فرج پهلو، عبدالحسین
۲۰ کیانی، محمد رضا
۲۱ محمدی، مهدی
۲۲ مدیرامانی، پروانه
۲۳ مرادی، شیما
۲۴ مسعودی، فرامرز
۲۵ موسوی چلک، افشین
۲۶ نوروزی، علیرضا

 

آخرین اخبار