کمیته علمی نخستین کنگره سالانه اعلام شد

بر اساس اعلام دبیرعلمی محترم دکتر ابراهیم افشار زنجانی نخستین کنگره سالانه متخصصان علوم اطلاعات، اسامی اعضای کمیته علمی اعلام شده است:

ردیف

نام و نام خانوادگی

۱ارسطو پور، شعله
۲اسدی، مریم
۳اسفندیاری، علیرضا
۴اشرفی ریزی، احمد
۵اعظمی، محمد
۶افشار، ابراهیم
۷پاپی، احمد
۸حسینی، سید مهدی
۹زوارقی، رسول
۱۰سالاری، محمود
۱۱شریف مقدم، هادی
۱۲صدقی، شهرام
۱۳صراف زاده، مریم
۱۴طاهری، سید مهدی
۱۵عرفان منش، محمد امین
۱۶علی نور محمدی، حمزه
۱۷علیدوستی، سیروس
۱۸فتاحی، رحمت الله
۱۹فرج پهلو، عبدالحسین
۲۰کیانی، محمد رضا
۲۱محمدی، مهدی
۲۲مدیرامانی، پروانه
۲۳مرادی، شیما
۲۴مسعودی، فرامرز
۲۵موسوی چلک، افشین
۲۶نوروزی، علیرضا

 

آخرین اخبار