گزارش جلسه اول دبیران پنل های کنگره ششم

جلسه اول دبیران کنگره ششم متخصصان علوم اطلاعات در روز پنج شنبه مورخ ۶ اذر ماه ۱۳۹۹ با حضور اکثریت دبیران پنل های کنگره ششم در محیط اسکایپ به صورت مجازی برگزار شد. ابتدا دکتر صمیعی گفتند که امسال برگزاری کنگره ششم متفاوت خواهد بود . امسال جهان با پدیده کرونا روبرو شده است و بسیاری از فعالیت ها در فضای مجازی انجام می گیرد که کنگره ششم هم احتمالا به این سمت برود . تم و شعار اصلی کنگره امسال : “ما و تحول دیجیتال : راهبردهای تحول دیجیتال در کتابخانه ها ، آرشیوها و موزه ها“ست . فضای مجازی فرصتی برای همه ما ایجاد کرده که می توانیم از متخصصان خارج از کشور و شهرستان ها در پیش پنل ها و پنل اصلی استفاده کنیم.
فرایند برگزاری کنگره زیر نظر و نظارت کمیته راهبری کنگره خواهد بود که اعضای کمیته راهبری عبارتند از : دکتر فریبز خسروی ،( رئیس کمیته راهبری) ، دکتر ابراهیم افشار زنجانی ، دکترمحمد زره ساز ، دکترمحمد رضا قانع ،دکتر مهدی علیپور حافظی ،دکترمصطفی امینی ، خانم مهسا پورحقانی ، دکترفاطمه پازوکی( امور بین الملل)، دکتر مهرنازخراسانچی ( دبیر اجرایی ) و دکترمیترا صمیعی ( دبیر علمی). در این جلسه دبیران پیشنهادی پنل های کنگره معرفی شدند که فهرست اسامی پیشنهادی دبیری پنل های کنگره ششم متخصصان علم اطلاعات به شرح زیر است:

 1. پنل علم سنجی ، جناب آقای دکتر نوروزی چاکلی
 2. پنل کتابخانه های ملی ، سرکار خانم دکتر نجفقلی نژاد
 3. پنل کتابخانه های پزشکی ، سرکار خانم دکتر فضلی
 4. پنل کتابخانه های کودکان ،سرکار خانم خانم پریسا پاسیار
 5. پنل کتابخانه های تخصصی با همکاری ارزیابی و بهبود مستمر ، سرکار خانم خانم گیتی حیدری
 6. پنل کتابخانه های دانشگاهی ، جناب اقای دکتر سید مهدی طاهری
 7. پنل کتابخانه های عمومی، سرکار خانم دکتر فاطمه پازوکی
 8. پنل کتابخانه های آموزشگاهی، سرکار خانم خانم پور صالحی
 9. پنل مدیریت اطلاعات پژوهشی، جناب آقای ابراهیم عمرانی
 10. پنل مطالعات صنفی، جناب اقای دکتر محمد زره ساز
 11. پنل سازماندهی دانش، سرکا رخانم ملیحه درخوش
 12. پنل نوآوری و فناوری اطلاعات، جناب اقای دکتر مصطفی امینی
 13. پنل آموزش علم اطلاعات و دانش شناسی،جناب اقای دکتر رحمان معرفت
 14. پنل آرشیوهای دیداری و شنیداری ،سرکار خانم سپیده سیروس کبیری
 15. پنل آرشیو ، جناب اقای دکتر غلامرضا عزیزی
 16. پنل دانش آموختگان ، سرکارخانم فهیمه علی عسگری
 17. پنل اخلاق اطلاعات ، جناب آقای عباس رجبی
 18. پنل شاخه های استانی ، جناب اقای دکتر مقدس زاده
 19. رویداد تاک، جناب اقای دکتر امیراصنافی وسرکار خانم دکتر مریم پاکدامن

جلسه با صلوات بر محمد و آل محمد به اتمام رسید

آخرین اخبار