گزارش جلسه دوم دبیران پنل های کنگره ششم

جلسه دوم دبیران کنگره ششم متخصصان علوم اطلاعات در روز پنج شنبه مورخ ۴ دی ماه ۱۳۹۹ با حضور اکثریت دبیران پنل های کنگره ششم در محیط اسکایپ به صورت مجازی برگزار شد. به دلیل انصراف جناب آقای دکتر سید مهدی طاهری، رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه علامه طباطبائی از دبیری پنل کتابخانه های دانشگاهی ، جناب آقای دکتر صابری ، رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی همدان جایگزین ایشان شدند و مسئولیت دبیری پنل کتابخانه های دانشگاهی را به عهده گرفتند. .دو دبیر هنوز هیچ برنامه ای برای پنل خود ارائه نکرده اند و مقررشد دبیر علمی مجدد با آنها مذاکره داشته باشد.
-مقرر شد که هر چه زودتر زمان بندی برگزاری پیش نشست ها،توسط دبیران در تقویم ارسالی دبیر اجرایی اعلام شود ،
– پیشنهاد شد پیش پنل های کنگره بین ۲ الی ۴ عدد برنامه ریزی شود و نهایتا تا اخر شب جمعه برای خانم دکتر خراسانچی ارسال شود،
– پیشنهاد شد عنوان وموضوع پیش پنل ها و پنل اصلی هر چه زودتر توسط دبیران مشخص شود تا امکان طراحی پوستر توسط تیم اجرایی انجام گیرد.
– پیشنهاد شد پیش پنل ها در دو روز دوشنبه و چهارشنبه از صبح تا بعدظهر برنامه ریزی شود تا امکان حضور دبیر علمی در پیش پنل ها فراهم شود.
– مجدد یادآوری شد فرایند برگزاری کنگره زیر نظر و نظارت کمیته راهبری کنگره خواهد بود ، بنابراین تقاضا می شود که دبیران محترم اهتمام ویژه در برگزاری پیش پنل و پنل اصلی داشته باشند،
– مقرر شد سرکار خانم دکتر خراسانچی در یک تقویم زمانی ،زمان و ساعت برگزاری پیش پنل ها ، کادر اجرایی داوطلببرای انجام امور اجرایی پیش پنل ها را تنظیم و برای اطلاع دبیران در گروه به اشتراک گذارد.
در نهایت دبیران پنل های کنگره نهایی شدند که فهرست دبیران پنل های کنگره ششم متخصصان علم اطلاعات به شرح زیر است:

 1. پنل علم سنجی ، جناب آقای دکتر نوروزی چاکلی ، عضو هیات علمی دانشگاه شاهد و مدیر گروه علم سنجی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
 2. پنل کتابخانه های ملی ، سرکار خانم دکتر اعظم نجفقلی نژاد، عضو هیات علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 3. پنل کتابخانه های پزشکی ، سرکار خانم دکترفرزانه فضلی،دکتری کتابداری و اطلاع رسانی ومعاون مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی؛
 4. پنل کتابخانه های کودکان ،سرکار خانم خانم پریسا پاسیار، دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی و کارشناس پژوهش سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران؛
 5. پنل کتابخانه های تخصصی با همکاری ارزیابی و بهبود مستمر ،دبیران سرکار خانم گیتی حیدری ،مسئول کمیته کتابخانه های تخصصی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران؛ جناب اقای فرامرز مسعودی ، مسئول کمیته ارزیابی و بهبود مستمر انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران؛
 6. پنل کتابخانه های دانشگاهی ، جناب آقای دکتر محمدکریم صابری، عضو هیات علمی و مدیر اطلاع رسانی پزشکی و رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی همدان؛
 7. پنل کتابخانه های عمومی، سرکار خانم دکتر فاطمه پازوکی، رئیس اداره استاندارد نهاد کتابخانه های عمومی کشور
 8. پنل کتابخانه های آموزشگاهی، سرکار خانم دکتر نسترن پور صالحی ،دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی و مدرس دانشگاه ؛
 9. پنل مدیریت اطلاعات پژوهشی، جناب آقای ابراهیم عمرانی ،
 10. پنل مطالعات صنفی، جناب آقای دکتر محمد زره ساز، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی و عضو هیات مدیره انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران؛
 11. پنل سازماندهی دانش، سرکا رخانم ملیحه درخوش،رئیس اداره فرام آوری و سازماندهی منابع کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران ؛
 12. پنل نوآوری و فناوری اطلاعات، جناب اقای دکتر مصطفی امینی ، پژوهشگر پسا دکتری دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
 13. پنل آموزش علم اطلاعات و دانش شناسی،جناب آقای دکتر رحمان معرفت ، عضو هیات علمی و مدیر فناوری اطلاعات دانشگاه سمنان؛
 14. پنل آرشیوهای دیداری و شنیداری ،سرکار خانم سپیده سیروس کبیری ، کارشناس ارشد مدیریت اطلاعات آرشیوهای دیداری و شنیداری در معاونت فضای مجازی سازمان صدا وسیما؛
 15. پنل دانش آموختگان ، سرکارخانم فهیمه علی عسکری ، دبیر اتحادیه انجمن های دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی ایران (ادکا)ا و دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه علامه طباطبائی
 16. پنل اخلاق اطلاعات ، جناب آقای عباس رجبی ، دبیر گروه تخصصی سلامت و اخلاق پژوهش دانشگاه امام صادق (ع)
 17. پنل آرشیو ، جناب اقای دکتر غلامرضا عزیزی ، عضو هیات علمی و رئیس پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران؛
 18. پنل شاخه های استانی ، جناب اقای دکتر مقدس زاده ، مدیر آموزش سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و مسئول کمیته شاخه های انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران؛
 19. رویداد تاک، جناب اقای دکتر امیراصنافی، مدیر گروه و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی وسرکار خانم دکتر مریم پاکدامن دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی و مدرس دانشگاه .

جلسه با صلوات بر محمد و آل محمد به اتمام رسید.

آخرین اخبار