گزارش دومین پیش‌نشست دانشجویان و دانش‌آموختگان ششمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات
دومین پیش‌نشست دانشجویان و دانش‌آموختگان ششمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات در روز چهارشنبه 6 اسفند ماه 1399 در فضای ادوبی کانکت انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران به دبیری خانم فهیمه علی‌عسکری، دبیر سابق اتحادیه ادکا و دانشجوی کارشناسی‌ارشد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.

اعضای این پیش‌نشست، آقای دکتر محمد حسن‌زاده؛ دبیر کارگروه برنامه‌ریزی و گسترش علم اطلاعات و دانش‌شناسی وزارت عتف، آقای امیر شکوهیان؛ مدیر بخش روابط‌عمومی شرکت پارس آذرخش، خانم صبا شاهگلدی؛ کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی بودند.

در ابتدای نشست آقای دکتر محمد زره‌ساز، مسئول کمیته راهبری انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران، ضمن ارائه توضیحات دربارۀ اهمیت تحول دیجیتال، از اهداف انتخاب موضوع «تحول دیجیتال» برای ششمین کنگره متخصصان علم اطلاعات پرداختند و افزودند، این مهم تنها با حضور بزرگان رشته و دانشجویان میسر خواهد شد تا یک گام کوچک در این راستا و تحول رشته برداشته شود.

در ادامه نشست، آقای دکتر محمد حسن‌زاده به بررسی لایه‌های تحول در سه سطح (ابزاری، ساختاری، ذهنی) و بررسی ارکان تحول در تحول دیجیتال پرداختند. ایشان اظهار داشتند ارزش‌آفرینی هرگونه تحولی اگر نمایان نشود، شکست رخ خواهد داد و باید افرادی تحول‌خواه باشند، خودشان تحول‌گر شوند و با فن‌آوری اطلاعات ارتباط گیرند و بحث تحول دیجیتال با دیجیتال‌سازی تفاوت زیادی دارد.

خانم صبا شاهگلدی، دانش‌آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی، به بیان نگرش دانشجویان رشته علم اطلاعات در زمان تغییر عنوان رشته پرداختند. ایشان بیان کردند موضوع اصلی رشته کاربرد اطلاعات و دانش است که با تغییرات سرفصل‌ها، منجر به ایجاد توانمندی برای دانش‌آموختگان شده است.

آقای امیرشکوهیان، مدیر روابط‌عمومی شرکت پارس آذرخش، ضمن اشاره به مبحث تحول دیجیتال و انتظارات بازار کار از دانشجویان اظهار داشتند، تحول دیجیتال هیچ زمانی توقف‌پذیر نیست و انسان‌ها همواره بر روی ابزارها تأثیر می‌گذارند. به منظور خودشکوفایی، افراد می‌بایستی با تکنولوژی‌های روز رشته آشنا و مهارت کسب کنند. ایشان از کارآموزی به منظور ابزاری برای تحقق این امر یاد کردند.

در بخش پایانی نشست، خانم فهیمه علی‌عسکری دبیر نشست، ضمن ارائه خلاصه‌ای از گفتگوهای اعضای نشست افزودند؛ با توجه به سرعت رشد تکنولوژی، ما دانشجویان نباید صرفاً به سرفصل‌های تدریسی در دانشگاه اکتفا کنیم و به منظور کسب مهارت بیش‌تر می‌بایستی میزان مطالعه خارج از مباحث مطرح‌شده در دانشگاه را افزایش دهیم.

در پایان، اعضای شرکت‌کننده در این نشست به بیان تجربیات خود و بحث پیرامون مباحث مطرح شده در پیش‌نشست دوم پرداختند.

تهیه و تنظیم: فهیمه علی‌عسکری، دبیر پنل دانشجویان و دانش‌آموختگان

برای مشاهده پیش‌نشست از لینک زیر استفاده نمایید:

https://learning.ilisa.ir/prq3ej8u1olq/

آخرین اخبار