گزارش نخستین پیش‌نشست کمیته استاندارد با عنوان «رهنمودهایی برای برنامه‌ریزی راهبردی در کسب و کار حرفه‌ای علم اطلاعات» در هفتمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات
نخستین پیش‌نشست کمیته استاندارد با موضوع «رهنمودهایی برای برنامه‌ریزی راهبردی در کسب و کار حرفه‌ای علم اطلاعات» در روز چهارشنبه مورخ 19 بهمن ماه 1401 از ساعت 10 تا 12 در محیط ادوبی کانکت انجمن کتابداری و اطلاع رسانی برگزار شد.
   
خانم زهرا ضرغامی (کارشناس استاندارد پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و دبیر کمیته استاندارد انجمن کتابداری و اطلاع رسانی) دبیر این پیش‌نشست و آقای دکتر فریبرز درودی (عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری ایران) میهمان آن بودند.
در ابتدای این نشست زهرا ضرغامی، دبیر کمیته استاندارد ضمن خوشامدگویی به حاضران، به معرفی برنامه‌ها و سخنران این نشست پرداختند و ضرورت‌های برگزاری و تبیین موضوع این پیش‌نشست را ارائه کردند؛ سپس مقدماتی راجع‌به انتخاب موضوع کنگره امسال و تأکید بر ایجاد کارآفرینی در حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی بیان کردند. پس از آن، آقای دکتر فریبرز درودی، سخنران این نشست، به ارائه مطالب خود درباره موضوع کارآفرینی در حوزه علم اطلاعات پرداختند.
در این راستا، آقای دکتر درودی در ابتدا زیرساخت های لازم برای ایجاد مشاغل حرفه‌ای و کارآفرینی در شکل کلی خود را معرفی کردند. با مرور کلی بر الزامات و لازمه‌های موردنیاز برای ایجاد مشاغل حرفه‌ای، به بحث عدم شناخت کارآفرینان حوزه کسب و کار در علم اطلاعات اشاره کرده و نبود شناخت و آگاهی لازم ورود به بحث ایجاد کسب و کار نوین در این حوزه را یکی از بزرگترین چالشهای موجود در این حوزه دانستند.
بحث بعدی در این حوزه، ضرورت تدوین استانداردهای مرتبط با ایجاد کسب و کارهای نوین در حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی بود. آقای دکتر درودی به ضرورت یکپارچه سازی و ایجاد رویه‌های منطقی، قانونی و کاربردی برای کارآفرینی در این حوزه اشاره و بیان کردند که وجود استانداردهای حرفه‌ای قطعا می تواند به بهتر شدن شرایط برای همه ذی‌نفعان این حوزه کمک بزرگی باشد.
در پایان این نشست، زهرا ضرغامی بر ضرورت تدوین استانداردهای ملی در حوزه ایجاد مشاغل حرفهای مرتبط با علم اطلاعات و دانش‌شناسی اشاره کرده و نیاز به ایجاد کارگروه های مشترک بین نهادهای ذی‌ربط ازجمله انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران، سازمان اسناد و کتابخانه ملی، نهاد کتابخانه های عمومی، پژوهشگاه علوم و فناوری ایران و واحدهای دانشگاهی مرتبط برای تدوین این استانداردها را ضروری دانستند.
برای مشاهده فیلم نخستین پیش نشست کمیته استاندارد، به این پیوند مراجعه نمایید.
تهیه گزارش: دکتر زهرا ضرغامی (دبیر پیش‌نشست کمیته استاندارد)

آخرین اخبار