گزارش نخستین پیش نشست مربوط به کتابخانه های پزشکی ششمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات
نخستین پیش نشست کتابخانه های پزشکی با عنوان «مهارت های کتابداران پزشکی در تحول دیجیتال» در تاریخ ۶ بهمن ماه ۱۳۹۹ ساعت 14 الی ۱۶ برگزار شد.

نخستین پیش نشست کتابخانه های پزشکی با عنوان «مهارت های کتابداران پزشکی در تحول دیجیتال» در تاریخ ۶ بهمن ماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۴ الی ۱۶ برگزار شد.
سرکار خانم دکتر فرزانه فضلی معاون مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دبیر این پیش نشست بودند. سخنرانان این پیش نشست نیز جناب آقای دکتر مهدی علیپور حافظی، خانم ها دکتر مریم اخوتی دانشیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان و دکتر لیلا نعمتی انارکی دانشیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران بودند. این نشیس با حضور بیش از ۷۵ نفر از کتابداران پزشکی، مدیران کتابخانه ها، اساتید و دانشجویان برگزار شد .
در ابتدا دکتر فضلی به بیان تعریف تحول دیجیتال، تحول دیجیتال از نگاه جرج وسترمن پرداختند و علت انتخاب موضوع «مهارت های کتابداران پزشکی در تحول دیجیتال» را بر مبنای اهمیت مهارت کارکنان کتابخانه و نقش فرهنگ سازمانی در دستیابی به این مهم دانستند. همچنین ایشان خاطر نشان کردند که بحث دیجیتال سازی با الکترونیکی شدن متفاوت است.
در ادامه سرکار خانم دکتر صمیعی دبیر علمی ششمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات، در خصوص اهداف کنگره ششم و برگزاری آن در اردیبهشت ۱۴۰۰ اشاره فرمودند. ایشان هدف این کنگره را بازآفرینی موجودیت برای موفقیت موزه ها و کتابخانه ها در عصر دیجیتال تعریف کردند که یکی از موضوعات کشور، جامعه و اقتصاد است که از سال ۱۹۹۰ آغاز شده است.
سپس جناب آقای دکتر مهدی علیپور حافظی ضمن بیان اهمیت موضوع تحول دیجیتال اشاره کردند که همه کارها از راه دور در حال انجام است. ایشان دو مبحث تحول در کتابخانه ها به عنوان یک سازمان و ضرورت تحول دیجیتال در کتابخانه ها را به عنوان محورهای اصلی صحبت هایشان عنوان کردند. علاوه بر آن ایشان به موضوعاتی از جمله چیستی تحول در کتابخانه ها، محیط کتابخانه به عنوان یک سازمان در ایجاد تحول (محیط داخلی. محیط میانی، محیط خارجی) بیان علل مقاومت در برابر تغییرات در کتابخانه ها به عنوان سازمان و توانمندسازی را بیان کردند و ضرورت تحول دیجیتالی در کتابخانه ها را به دلیل تغییر در رفتار کاربران، وجود رقبای قدرتمند، توجه به خواست ذی نفعان، تغییرات در فناوری های موردنیاز و بهینه شدن استانداردها دانستند.
در ادامه سرکار خانم دکتر نعمتی کتابخانه تعالی گرا را کتابخانه های تحول آفرین که به سمت پاسخگویی اجتماعی می روند تعریف کردند و ویژگی کتابخانه های تعالی گرا را همزمان بودن، پیشرو بودن و خدمات رسان بودن بیان کردند.ایشان ضمن تعریف حرفه ای گرایی دیجیتالی که در آن فرد در عصر اقتصاد دیجیتال هم تولیدکننده و هم مصرف کننده است به مباحث حرفه ای گرایی دیجیتالی، کارکردهای حرفه ای گرایی و دلایل رویکرد سازمان به حرفه ای گرایی پرداختند.
سپس سرکار خانم دکتر اخوتی ضمن بیان نسل های مختلف فناوری بیان داشتند مطرح شدن مباحثی از جمله کتابخانه های آینده نشان می دهد که کتابخاته ها در تحول دیجیتال نسبت به دیگر سازمان ها پیشرو بودند.
سپس به موضوعاتی از جمله سواد دیجیتال، نسل های دانشگاه ها (۵ نسل) مهارت پایه و موردنیاز کتابداران در عصر فناوری، توجه به رسالت کتابخانه و تغییر رسالت کتابخانه های دانشگاهی به موازات تغییر سازمان مادر پرداختند.
در پایان تعدادی از حضار نظرات خود را اعلام نمودند از جمله آنکه پیشنهاد شد از حضور دانشجویان دکتری کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی در آموزش های کتابداران و نیز پیش نشست های کتابخانه های پزشکی در کنگره ششم بیشتر استفاده شود.

تهیه‌کننده گزارش: خانم دکتر فضلی

آخرین اخبار