گزارش نخست کمیته تخصصی سواد اطلاعاتی در سومین کنگره

کمیته تخصصی سواد اطلاعاتی نخستین گزارش خود را ارائه داد:

عنوان فرعی نشست: سواد اطلاعاتی در نظام آموزش و پرورش: الزامات، بسترها و چالشهای آموزش

هدف اختصاصی نشست: یافتن زبانی مشترک بین دست اندرکاران نظام آموزشی و متخصصان و حرفه مندان علم اطلاعات

برونداد نشست: ارائه دستاورد نشست به صورت متن مدون برای نزدیک شدن برداشت متولیان نظام آموزشی و حرفه‌مندان علم اطلاعات از مفاهیم عملیاتی سواد اطلاعاتی

دبیر نشست: دکتر سمیه سادات آخشیک

شیوه تماس: کارگروه تلگرامی سواد اطلاعاتی به نشانی https://t.me/joinchat/GOou6UQk_BQhHOLxOHZhPQ

ایمیل دبیر نشست: somakhshik@gmail.com

موضوع‌های پیشنهادی برای طرح در نشست سواد اطلاعاتی

خانم دکتر باجی

خانم پورصالحی

خانم فاضلی

خانم دکتر عینی

خانم دکتر صراف زاده

خانم مدیر امانی

۱.    رابطه مدل های س. ا. و نظریه های آموزش و پرورش

۲.    سواد اطلاعاتی، حل مسأله و تفکر انتقادی و یادگیری مادام العمر برای کودکان

۳.    سواد اطلاعاتی و برنامه درسی

۴.    سواد اطلاعاتی در بافت

۵.    روش های تدریس نوین و س. ا. و مسأله معلم- کتابدار

۶.    چارچوب ملی سواد اطلاعاتی برای k-12

۷.    برنامه ارزیابی سواد اطلاعاتی در تشکیلات k-12

۸.    سواد اطلاعاتی و رسانه و رهنمودهای یونسکو

۹.    صلاحیت های معلمان در نظام آموزش س. ا.

۱۰. کتابهای درسی و توسعه س.ا.

۱۱. سواد اطلاعاتی و آموزش خانواده

۱۲. برنامه درسی همسو با س.ا.

۱۳. ارزیابی سواد اطلاعاتی: کمی و کیفی

۱۴. نقش کتابخانه ها و مراکز یادگیری در توسعه س.ا.

۱۵. راهکارهای توسعه سواد خواندن، ابزاری برای توسعه س.ا.

۱۶. نقش مدیران مدارس در توسعه س.ا.

 

۱۷. شباهتها و تفاوتهای س.ا. و سواد رسانه ای

۱۸. چالشهای پیش روی سواد اطلاعاتی و رسانه ای در نام آ.پ.

۱۹. رویکرد آموزش و پرورش ایران به س.ا.

۲۰. ارتقای سواد اطلاعاتی-رسانه ای

۲۱. روشهای آموزش سواد اطلاعاتی

۲۲. محتوای برنامه درسی و آموزشی ایران

۲۳. آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی در مدارس

۲۴. قابلیت های فناوری برای توسعه س.ا. و جبران کمبود کتابخانه های آموزشگاهی

۲۵. بررسی نمونه های خارجی

۲۶. کتابخانه های مدارس به عنوان یکی از الزامات آموزش س.ا.

۲۷. وضعیت فعلی آ.پ. در متون آموزشی و وضعیت مطلوب

۲۸. بررسی جایگاه س.ا. در اسناد بالادستی نظام آموزشی (سند تحول، سند ملی، ۱۱ حوزه یادگیری و برنامه درسی ملی)

۲۹. تطبیق سواد اطلاعاتی با سواد اطلاعاتی رسانه

۳۰. برنامه های آموزش سواد اطلاعاتی در سطح مدارس

۳۱. بررسی نمونه های تجربی در ایران و دیگر کشورها

۳۲. ضرورت آموزش آنلاین و ویدئویی سواد اطلاعاتی برای کودکان

 

۳۳. استفاده مؤثر از اطلاعات در جهت کارآفرینی و خلاقیت

۳۴. بررسی نمونه های اجرا شده در سطح مدارس داخل کشور

 

موضوع های مشترک و اصلی برای طرح در نشست به ترتیب اهمیت (نسبی):

  • رویکرد آموزش و پرورش ایران به سواد اطلاعاتی
    • برنامه های آموزش سواد اطلاعاتی در مدارس
  • سواد اطلاعاتی و سواد رسانه ای
  • کتابخانه های مدارس و آموزش و توسعه سواد اطلاعاتی
  • شیوه های آموزش (نوین) سواد اطلاعاتی

پیشنهادهای اجرایی

خانم فاضلی

خانم دکتر عینی

خانم مدیر امانی

۱.        تهیه فراخوانی مستقل برای تجربه ها و ایده ها در رابطه با موضوع ویژه مدارس، دانشگاه فرهنگیان و کتابداران

۲.        تهیه فیلم مستند و مصاحبه از نمونه های خارج از کشور

۳.    دعوت از اساتید علوم تربیتی (تکنولوژی آموزشی و فلسفه تعلیم و تربیت) برای بررسی سواد اطلاعاتی از دیدگاه تخصصی

۴.    بررسی نمونه های اجرا شده در سطح مدارس داخل کشور

 

اعضای کارگروه (تلگرامی)

ردیف

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

سمت

۱.

نسترن پورصالحی

دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهران

مسئول کارگروه سواد اطلاعاتی مجتمع فرهنگی روشنگر، مقطع دبستان

۲.

نگار فاضلی

کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانشجوی دکتری روانشناسی آموزشی گرایش علوم شناختی و یادگیری دانشگاه یوتا آمریکا

 

۳.

دکتر فاطمه باجی

دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی

استادیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

۴.

پروانه مدیر امانی

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه ع.پ. تهران

رییس واحد اطلاع رسانی پزشکی، اداره منابع و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی مشهدک

۵.

اکرم عینی

دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی

رییس اداره و کتابخانه سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش

۶.

مهرناز رزمجویان

کارشناس ارشد کتابداری دانشگاه آزاد اسلامی

کتابدار سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان

۷.

دکتر مریم صراف زاده

دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی

عضو هیأت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهران

۸.

دکتر مریم نظری

دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی

متخصص و پژوهشگر سواد اطلاعاتی سواد اطلاعاتی

۹.

دکتر سمیه سادات آخشیک

دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی

استادیار دانشگاه خوارزمی- دبیر نشست

آخرین اخبار