گزارش نشست کمیته تخصصی مدیریت اطلاعات پژوهشی

 نشست کمیته تخصصی مدیریت اطلاعات پژوهشی تاریخ ۵ شهرویر ۱۳۹۶ ساعت ۱۴ تا ۱۵ در معاونت پژوهش ایرانداک برگزار شد.

این جلسه با حضور دکتر پورنقی، دکتر درودی، دکتر شیرانی، دکتر زرین بال و دکتر بگلو برگزار شد. پس از بحث و بررسی درباره شیوه برگزاری کنگره و ضرورت تدوین گزارش های ماهانه به دبیرخانه کنگره سوم، درباره شیوه اجرای این نشست در کنگره سوم، توضیحاتی توسط دبیر اجرایی (آقای عمرانی) و یکی از اعضای کمیته راهبری کنگره سوم (آقای دکتر بگلو) مقرر شد این نشست با همکاری انجمن مدیریت اطلاعات و کمک و یاری آقای مختاری اسکی و خانم دکتر نظری انجام شود. پس از بحث و گفتگو آقای دکتر درودی بعنوان دبیر نشست انتخاب شدند. و قرار شد از آقای ابویی اردکانی و دکتر جلالی منش برای نشست بعدی دعوت به عمل آید.

آخرین اخبار