آموزه شماره ده

چرا افراد از شغل خود کناره‌گیری می‌کنند؟

داده‌هایی از ۱۳۳۸۲ کارمند در کشورهای استرالیا، کانادا، هند، سنگاپور، بریتانیا و ایالات متحده جمع‌آوری شد:  ۴۱% فقدان توسعه و پیشرفت حرفه‌ای- ۳۱% درآمد ناکافی- ۳۴% رهبران بی‌توجه و  بی‌انگیزه- ۳۱% فقدان کار معنادار- ۲۹% توقعات کاری غیرپایدار- ۲۶% همکاران غیرقابل اعتماد و بی‌تفاوت- ۲۶% عدم انعطاف محیط کاری- ۲۶% عدم توجه به سلامت [کارکنان]
منبع: Statista

آخرین اخبار