آموزه شماره دو

مهارت‌های پرتقاضا در کتابداری و علم اطلاعات

◻️مشاوره پژوهشی و خدمات مرجع به کاربران
◻️آموزش
◻️فناوری کامپیوتر
◻️سرپرستی و نظارت
◻️برنامه نویسی وب‌سایت و شبکه‌های اجتماعی
◻️مدیریت پروژه و برنامه
◻️پشتیبانی کاربر و خدمات مشتری
◻️شبکه‌های اجتماعی
◻️مدیریت داده و مجموعه‌ها
◻️توسعه مجموعه‌ها
کارفرمایان انتظار دارند که متقاضیان رشته‌های علم اطلاعات و کتابداری در پژوهش و خدمات مرجع، آموزش و فناوری‌های کامپیوتری مهارت‌های کافی داشته باشند.

آخرین اخبار