آموزه شماره هجدهم
کتابخانه‌های دانشگاهی و دانشجویان کارآفرین کتابخانه‌های دانشگاهی به طور سنتی با ارائه منابع اطلاعاتی، راهنمایی و مشاوره پژوهش از دانشجویان کارآفرین حمایت می‌کنند. اما این کتابخانه‌ها می‌توانند فعالیت‌های گسترده‌‌تری داشته باشند. این کتابخانه‌ها با فراهم کردن فضاهایی جدید می‌توانند به دانشجویان کارآفرین کمک کنند تا تفکر کنند، کارکنند، بسازند و نوآوری ایجاد کنند.
شش نوع فضا در کتابخانه‌های دانشگاهی می‌توانند به تقویت کارآفرینی کمک کنند.
۱.
فضاهای همکاری: مکان‌هایی که دو یا چند نفر در حال همکاری برای یک پروژه هستند.‌ این فضاها یک مکانی باز است و چون یک فضا برای همکاری افراد است نباید در یک محیط آرام ساخته شود.
۲. میزهای اشتراکی: میزهای اشتراکی، میزهایی که‌متناسب با فضا تعداد دانشجویان خاصی دور آن جمع می‌شوند.
۳. آزمایشگاه‌های رایانه: آزمایشگاهی با رایانه‌ها و امکانات متفاوت
۴. میکر اسپس‌ها: مکان‌های ارائه‌دهنده فناوری‌های سنتی و جدید. برگزاری کارگاه‌ها، لیگ‌های بازی و ارائه وسایل و ابزارها و…
۵. فضاهای انحصاری: این فضاهای انحصاری به راحتی با ایجاد فضاهایی مبله و میزهای مطالعه انفرادی می‌تواند ایجاد شود. صندلی‌های تخم‌مرغ مانند که نسبتا محیط پوشانده‌ای را دارد نیز می‌تواند یک فضای منحصر و جدا برای هر دانشجو ایجاد کند.
۶. فضای سبز: فضاهای سبز به ویژه محیط‌هایی با دید نامحدود و باز می‌تواند خلاقیت را تقویت کند.
در پژوهشی در موضوع تاثیر فضای سبز بر خلاقیت گزارش داده شد فضای سبز در مراحل اولیه ایجاد خلاقیت موثر و کمک‌کننده است. ساخت آبشارهایی درون ساختمان می‌تواند حس طبیعی بودن را به دانشجویان القا کُند. یا پوشش دیوارها و پنجره‌ها با گیاهان بالارونده و می‌توانند کیفیت هوای کتابخانه را افزایش دهند.

آخرین اخبار