نشست کتابخانه‌ تخصصی و برنامه‌ریزی و بهبود مستمر انجمن سه‌شنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۰ از ساعت ۹ تا ۱۱ (نشست اول) و چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۰ از ساعت ۱۱ تا ۱۳ (نشست دوم) برگزار خواهد شد.
ششمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات از 24 تا 28 آبان ماه برگزار خواهد شد و 19 نشست تخصصی با حضور خبرگان موضوعی به بحث و تبادل نظر در حوزه های مرتبط پرداخته خواهد شد.

نشست اول کتابخانه‌تخصصی و برنامه‌ریزی و بهبود مستمر با دبیری گیتی حیدری و حضور ابراهیم عمرانی، فرامرز مسعودی، دکتر جیران خوانساری و دکتر حمید رادفر در تاریخ سه‌شنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۰ از ساعت ۹ تا ۱۱ و نشست دوم کتابخانه‌تخصصی و برنامه‌ریزی و بهبود مستمر با دبیری فرامرز مسعودی و حضور دکتر میترا صمیعی، دکتر رضا رجبعلی بگلو، امیر ریسمانباف و دکتر مهدی علیپور حافظی در تاریخ چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۰ از ساعت ۱۱ تا ۱۳ در پنل ادوبی کانکت انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی برگزار خواهد شد.

 

 

چکیده این نشست:

کتابخانه‌تخصصی و برنامه‌ریزی و بهبود مستمر

تدوین استاندارد کتابخانه‌ها و مراکز اسناد تخصصی ایران با تاکید بر تحولات نوین

 

دبیر نشست اول:

گیتی حیدری (مسئول کمیته کتابخانه‌های تخصصی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران)

اعضای نشست:

ابراهیم عمرانی (دبیر شورای تامین منابع علمی وزارت عتف وعضو کارگروه تخصصی تدوین استاندارد کتابخانه تخصصی )

فرامرز مسعودی (مشاور اطلاعاتی شرکت ملی فولاد ایران و مسئول کمیته برنامه ریزی و بهبود مستمر انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران)

دکتر جیران خوانساری (مدیر اسبق کتابخانه تخصصی شر کت توانیر و عضو کارگروه تخصصی تدوین استاندارد کتابخانه تخصصی )

دکتر حمید رادفر (عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و عضو کارگروه تخصصی تدوین استاندارد کتابخانه تخصصی)

چکیده:

توجه به رویکردهای نوین در تدوین استاندارد کتابخانه‌ها و مراکز اسناد تخصصی، به ویژه تاثیر تحول دیجیتال بر فرایندهای کتابخانه‌ها و مراکز اسناد تخصصی و در نتیجه، تنوع اسناد تولیدشده از فزایندها، بازتعریف نقش و جایگاه کتابخانه‌ها و مراکز اسناد تخصصی در سازمان‌ها و ضرورت تدوین استاندارد متناسب با تحولات نوین، تاکید بر دو اصل “جامعیت” و “یکپارچگی” در کتابخانه‌ها و مراکز اسناد تخصصی و در استاندارد از جمله مباحث این نشست است. نقش کتابخانه‌ها و مراکز اسناد تخصصی در فرایند مدیریت دانش سازمانی و مستندسازی منابع درون سازمانی، نیروی انسانی، ساختار تشکیلاتی و دامنه فعالیت‌ها، مجموعه، سازماندهی، پشتیبانی، بازاریابی، خدمات و حفاطت و نگهداری نیز محورهای بحث این نشست هستند.

کلیدواژه‌ها:

کتابخانه تخصصی، استانداردها، مراکز اسناد تخصصی، تحول دیجیتال، مجموعه‌سازی، مدیریت‌دانش، سازماندهی، نیروی انسانی.

محورهای موضوعی:

بازتعریف کتابخانه‌ها و مراکز اسناد تخصصی با توجه به تحولات دیجیتال؛ نقش کتابخانه‌ها و مراکز اسناد در فرایندهای مدیریت دانش سازمانی؛ رویکردهای نوین در تدوین استاندارد کتابخانه ها و مراکز اسناد تخصصی.

 

دبیر نشست دوم:

فرامرز مسعودی (مشاور اطلاعاتی شرکت ملی فولاد ایران و مسئول کمیته برنامه ریزی و بهبود مستمر انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران)

اعضای نشست:

دکتر میترا صمیعی (دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه علامه طباطبائی و عضو کارگروه تخصصی تدوین استاندارد کتابخانه تخصصی)

دکتر رضا رجبعلی بگلو (رئیس پژوهشکده علوم اطلاعات و استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و عضو کارگروه تخصصی تدوین استاندارد کتابخانه تخصصی)

امیر ریسمانباف (رییس مرکز اطلاع رسانی سازمان آب و برق خوزستان و عضو کارگروه تخصصی تدوین استاندارد کتابخانه تخصصی)

دکتر مهدی علیپور حافظی (استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه علامه طباطبائی و عضو کارگروه تخصصی تدوین استاندارد کتابخانه تخصصی)

چکیده:

توجه به رویکردهای نوین در تدوین استاندارد کتابخانه‌ها و مراکز اسناد تخصصی، به ویژه تاثیر تحول دیجیتال بر فرایندهای کتابخانه‌ها و مراکز اسناد تخصصی و در نتیجه، تنوع اسناد تولیدشده از فزایندها، بازتعریف نقش و جایگاه کتابخانه‌ها و مراکز اسناد تخصصی در سازمان‌ها و ضرورت تدوین استاندارد متناسب با تحولات نوین، تاکید بر دو اصل “جامعیت” و “یکپارچگی” در کتابخانه‌ها و مراکز اسناد تخصصی و در استاندارد از جمله مباحث این نشست است. نقش کتابخانه ها و مراکز اسناد تخصصی  در فرایند مدیریت دانش سازمانی و مستندسازی منابع درون سازمانی، نیروی انسانی، ساختار تشکیلاتی و دامنه فعالیت‌ها، مجموعه، سازماندهی، پشتیبانی، بازاریابی، خدمات و حفاطت و نگهداری نیز محورهای بحث این نشست هستند.

کلیدواژه ها

کتابخانه تخصصی، استانداردها، مراکز اسناد تخصصی، تحول دیجیتال، حفاظت و نگهداری، خدمات، بازاریابی،پشتیبانی.

محورهای موضوعی

بازتعریف کتابخانه‌ها و مراکز اسناد تخصصی با توجه به تحولات دیجیتال؛ نقش کتابخانه‌ها و مراکز اسناد در فرایندهای مدیریت دانش سازمانی؛ رویکردهای نوین در تدوین استاندارد کتابخانه‌ها و مراکز اسناد تخصصی.

به منظور دسترسی به اطلاعات کامل پیش نشست‌های برگزار شده این پنل اینجا را ببنید.

برای کسب اطلاعات مربوط به حضور در کنگره به سایت مراجعه نمایید.

 

لینک فیلم نشست کتابخانه تخصصی/بهبود مستمر(نشست اول)

لینک فیلم نشست کتابخانه تخصصی/بهبود مستمر( نشست دوم)

آخرین اخبار