کمیته اجرایی نخستین کنگره سالانه متخصصان علوم اطلاعات اعلام شد

هسته اولیه کمیته اجرایی برای پیگیری‌ها و مکاتبات و به روزرسانی نگهداری وبگاه کنگره با شرکت افراد زیر تشکیل شده و اعضای دیگر کمیته اجرایی به مرور و با نزدیک …

کمیته اجرایی نخستین کنگره سالانه متخصصان علوم اطلاعات اعلام شد ادامه مطلب