نتایج بررسی مقالات اولین کنگره متخصصان علوم اطلاعات

نتایج بررسی مقالات ارسالی برای اولین کنگره متخصصان علوم اطلاعات به صاحبان مقاله اعلام می شود. دبیر علمی کنگره دکتر ابراهیم افشار طی ارسال خبر به سایت انجمن و خبر …

نتایج بررسی مقالات اولین کنگره متخصصان علوم اطلاعات ادامه مطلب